Boomjuridisch

De WAB is in werking getreden!

De uitgaven van Boom juridisch houden u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht

Per 1 januari 2020 vallen ten gevolge van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) honderdduizenden ambtenaren onder het (civiele) arbeidsrecht. Dat arbeidsrecht heeft per diezelfde datum weer een volgende grondige opfrisbeurt gekregen met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Nog geen vijf jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het ontslagrecht en de regelgeving rondom flexibele arbeid opnieuw wezenlijk veranderd. 

De komende weken worden veel van onze arbeidsrechtuitgaven volledig geactualiseerd. Zo worden de Databank WWZ modellen en het modellenboek aangepast aan de WAB, is onlangs de Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans verschenen en verwachten wij in het voorjaar een nieuwe druk van het handboek Arbeidsrechtelijke themata. Kortom, met de uitgaven van Boom juridisch bent u altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht.
Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
 • prof. mr. G.C. Boot, prof. mr. A.R. Houweling en mr. M.J.M.T. Keulaerds
 • 1e druk, 2019
 • Prijs € 149,00
Bekijk product
Q&A Arbeidsrecht
 • P. Kruit
 • 2e druk, 2019
 • Prijs € 33,00
Bekijk product
Arbeidsrecht in modellen
Het arbeidsrecht uitgelegd en praktisch toegepast in overeenkomsten, brieven en modellen
 • mr. Bob de Bruijn, mr. Koos Janssens, mr. Ilse Kersten, mr. Marlies Kruit, mr. Henriette Meerman, mr. Alex Olsthoorn, mr. Dymphy Schuurman en mr. Ingetje Wielenga
 • 3e druk, 2020
 • Prijs € 156,00
Bekijk product
Databank Arbeidsrecht in modellen
 • Pieter van den Brink, Ruben Houweling, Menno van Koppen en Pascal Kruit
 • Prijs € 355,00 excl. BTW
Bekijk product
Arbeidsrechtelijke themata
 • G.W. van der Voet, J.H. Even, E. van Vliet, L.C.J. Sprengers en J.P. Quist
 • 6e druk, 2018
 • Prijs € 94,00
Bekijk product
AR Updates - Arbeidsrecht
 • Ruben Houweling (hoofdredacteur), Imke Lintsen (hoofdredacteur), Linde Kirkpatrick (hoofdredacteur), Semia Wiersma-Helal, Martine Assenberg van Eijsden, Maura Keij en Anne van der Pol
 • Prijs € 316,00 excl. BTW
Bekijk product
Tijdschrift voor Ontslagrecht (TvO)
 • Mr. dr. J.H. (Hanneke) Bennaars; Mr. dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate; Mr. M. (Marieke) ten Broeke; Mr. M. (Marloes) Diepenbach; Mr. N. (Niels) Jansen; Prof. em. A.Ph.C.M. (Teun) Jaspers; Mr. R.D. (Rachel) Rietveld; Prof. mr. E. (Evert) Verhulp; Mr. dr. N. (Nuna) Zekić, Mr. dr. J.P.H. (Johan) Zwemmer
 • Prijs € 168,00 excl. BTW
Bekijk product
Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA)
 • Mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate, prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, prof. mr. F. Dorssemont, mr. dr. B.P. ter Haar, prof. mr. A.R. Houweling, prof. mr. F.G. Laagland, mr. M.A.N. van Schadewijk (redactiesecretaris) en prof. mr. L.G. Verburg
 • Prijs € 195,00 excl. BTW
Bekijk product
Wet arbeidsmarkt in balans
Een korte introductie
 • P. Kruit en A.M. Wevers
 • 1e druk, 2020
 • Prijs € 19,00
Bekijk product