Boomjuridisch

De WAB is in werking getreden!

De uitgaven van Boom juridisch houden u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht

Per 1 januari 2020 vallen ten gevolge van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) honderdduizenden ambtenaren onder het (civiele) arbeidsrecht. Dat arbeidsrecht heeft per diezelfde datum weer een volgende grondige opfrisbeurt gekregen met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Nog geen vijf jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het ontslagrecht en de regelgeving rondom flexibele arbeid opnieuw wezenlijk veranderd. 

Met de uitgaven van Boom juridisch bent u altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen het arbeidsrecht.
Arbeidsrechtelijke themata
 • mr. dr. G.W. van der Voet, mr. dr. J.H. Even, mr. dr. E. van Vliet, mr. dr. J.P. Quist en mr. dr. L.C.J. Sprengers
 • 7e druk, 2020
 • Prijs € 144,50
Bekijk product
UWV ontslagprocedure
Uitvoeringsregels en regelgeving
 • 3e druk, 2020
 • Prijs € 56,00
Bekijk product
Boom Basics Ontslagrecht
 • prof. mr. A.R. Houweling, mr. drs. M.C. van Koppen, mr. dr. P. Kruit en mr. A. Olsthoorn
 • 2e druk, 2020
 • Prijs € 20,00
Bekijk product
Wet arbeidsmarkt in balans
Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief WAADI, overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving
 • A.R. Houweling en M.J.M.T. Keulaerds
 • 4e druk, 2020
 • Prijs € 14,00
Bekijk product
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid
Geconsolideerde tekst NOW, inclusief NOW 1.0 en NOW 2.0, toelichtingen, parlementaire stukken en Q&A
 • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds en F.M. Dekker
 • 2e druk, 2020
 • Prijs € 23,00
Bekijk product
Wet arbeidsmarkt in balans
Een korte introductie
 • P. Kruit en A.M. Wevers
 • 1e druk, 2020
 • Prijs € 24,50
Bekijk product
Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
 • prof. mr. G.C. Boot, prof. mr. A.R. Houweling en mr. M.J.M.T. Keulaerds
 • 1e druk, 2019
 • Prijs € 182,00
Bekijk product
Q&A Arbeidsrecht
 • P. Kruit
 • 2e druk, 2019
 • Prijs € 42,50
Bekijk product
Hoofdstukken ontslagrecht
 • J.H. Even, J.P. Quist, L.C.J. Sprengers, E. van Vliet en G.W. van der Voet
 • 1e druk, 2020
 • Prijs € 43,50
Bekijk product
Arbeidsrecht in modellen
Het arbeidsrecht uitgelegd en praktisch toegepast in overeenkomsten, brieven en modellen
 • mr. Bob de Bruijn, mr. Koos Janssens, mr. Ilse Kersten, mr. Marlies Kruit, mr. Henriette Meerman, mr. Alex Olsthoorn, mr. Dymphy Schuurman en mr. Ingetje Wielenga
 • 3e druk, 2020
 • Prijs € 196,50
Bekijk product
Databank Arbeidsrecht in modellen
 • Pieter van den Brink, Ruben Houweling, Menno van Koppen en Pascal Kruit
 • Prijs € 379,25 excl. BTW
Bekijk product
AR Updates - Arbeidsrecht
 • Ruben Houweling (hoofdredacteur) en Linde Kirkpatrick (hoofdredacteur)
 • Prijs € 364,00 excl. BTW
Bekijk product
Tijdschrift voor Ontslagrecht (TvO)
 • Mr. dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate; Mr. M. (Marieke) ten Broeke; Mr. M. (Marloes) Diepenbach; Mr. dr. I.A. (Iris) Haanappel-van der Burg; Mr. J.S. (Suzanne) Hidajat-Engelsman; Mr. N. (Niels) Jansen; Prof. em. A.Ph.C.M. (Teun) Jaspers; Mr. R.D. (Rachel) Rietveld; Prof. mr. E. (Evert) Verhulp; Mr. dr. N. (Nuna) Zekić
 • Prijs € 181,50 excl. BTW
Bekijk product
Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA)
 • Mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate, prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, prof. mr. F. Dorssemont, mr. dr. B.P. ter Haar, prof. mr. A.R. Houweling, prof. mr. F.G. Laagland, mr. M.A.N. van Schadewijk (redactiesecretaris) en prof. mr. L.G. Verburg
 • Prijs € 211,00 excl. BTW
Bekijk product
Boom Basics Arbeidsrecht
 • M.Y.H.G. Erkens
 • 12e druk, 2020
 • Prijs € 16,50
Bekijk product
Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen
 • Prof. mr. dr. G.W. van der Voet
 • 3e druk, 2021
 • Prijs € 112,50
Bekijk product
Discriminatie in arbeid
 • P.C. Vas Nunes
 • 1e druk, 2021
 • Prijs € 56,00
Bekijk product