Eleven International Publishing

Open Access

Wij streven naar maximale toegang tot wetenschappelijke publicaties en dragen daarom actief bij aan de ontwikkeling van Open Access.

Boom uitgevers Den Haag is in beginsel een “Green” Open Access‐uitgever. De auteur van een wetenschappelijke publicatie heeft bij ons het recht om het werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld. Dit houdt in dat de auteur het definitieve pdf‐bestand van zijn of haar publicatie kan archiveren in de repository van de wetenschappelijke instelling waar de auteur werkzaam is, in een onafhankelijke repository of op de persoonlijke website van de auteur, zolang de openbaarmaking zonder commerciële doeleinden plaatsvindt. Als redelijke termijn hanteren wij een periode van zes maanden. 

Boom uitgevers Den Haag biedt ook de optie voor “Gold” Open Access. Hierbij bieden wij Open Access aan in ruil voor een Publication Charge. Deze optie is beschikbaar voor boeken en tijdschriftartikelen. ‘Publicatie in Open Access’ betekent dat de digitale versie van het werk direct na publicatie vrij toegankelijk wordt gemaakt en overal gedeeld mag worden. Dit kan een boost geven aan het aantal downloads en citaties en kan het gebruik en bereik van het werk vergroten. 

Open Access producten van Boom juridisch
Een aantal tijdschriften van Boom juridisch zijn geheel Open Access. Bekijk hieronder het aanbod. 

Daarnaast geven wij ook Open Access boeken uit, zoals de onlangs verschenen boeken International Business Courts en Implementing and Enforcing EU Criminal Law.
Netherlands Journal of Legal Philosophy (NJLP)
  • L. van den Berge (editorial secretary); L. Corrias (reviews); I. van Domselaar; A. Duff; H. Noorda; B.R. Rijpkema; W. Veraart (editor-in-chief); J. Vrielink
  • Prijs € 0,00
Bekijk product
Erasmus Law Review (ELR)
  • Kristin Henrard (Editor-in-Chief); Harold Koster; Xandra Kramer; Peter Mascini; Lana Said (Managing-Editor); Harriet Schelhaas; Frank Weerman
  • Prijs € 0,00
Bekijk product