Boomjuridisch

Arbeidsrechtelijke themata
 • mr. dr. G.W. van der Voet, mr. dr. J.H. Even, mr. dr. E. van Vliet, mr. dr. J.P. Quist en mr. dr. L.C.J. Sprengers
 • #7 edition, 2020
 • Price € 144,50
View product
UWV ontslagprocedure
Uitvoeringsregels en regelgeving
 • #3 edition, 2020
 • Price € 56,00
View product
Boom Basics Ontslagrecht
 • prof. mr. A.R. Houweling, mr. drs. M.C. van Koppen, mr. dr. P. Kruit en mr. A. Olsthoorn
 • #2 edition, 2020
 • Price € 20,00
View product
Wet arbeidsmarkt in balans
Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief WAADI, overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving
 • A.R. Houweling en M.J.M.T. Keulaerds
 • #4 edition, 2020
 • Price € 14,00
View product
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid
Geconsolideerde tekst NOW, inclusief NOW 1.0 en NOW 2.0, toelichtingen, parlementaire stukken en Q&A
 • A.R. Houweling, M.J.M.T. Keulaerds en F.M. Dekker
 • #2 edition, 2020
 • Price € 23,00
View product
Wet arbeidsmarkt in balans
Een korte introductie
 • P. Kruit en A.M. Wevers
 • #1 edition, 2020
 • Price € 24,50
View product
Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
 • prof. mr. G.C. Boot, prof. mr. A.R. Houweling en mr. M.J.M.T. Keulaerds
 • #1 edition, 2019
 • Price € 182,00
View product
Q&A Arbeidsrecht
 • P. Kruit
 • #2 edition, 2019
 • Price € 42,50
View product
Hoofdstukken ontslagrecht
 • J.H. Even, J.P. Quist, L.C.J. Sprengers, E. van Vliet en G.W. van der Voet
 • #1 edition, 2020
 • Price € 43,50
View product
Arbeidsrecht in modellen
Het arbeidsrecht uitgelegd en praktisch toegepast in overeenkomsten, brieven en modellen
 • mr. Bob de Bruijn, mr. Koos Janssens, mr. Ilse Kersten, mr. Marlies Kruit, mr. Henriette Meerman, mr. Alex Olsthoorn, mr. Dymphy Schuurman en mr. Ingetje Wielenga
 • #3 edition, 2020
 • Price € 196,50
View product
Databank Arbeidsrecht in modellen
 • Pieter van den Brink, Ruben Houweling, Menno van Koppen en Pascal Kruit
 • Price € 379,25 excl. VAT
View product
AR Updates - Arbeidsrecht
 • Ruben Houweling (hoofdredacteur) en Linde Kirkpatrick (hoofdredacteur)
 • Price € 364,00 excl. VAT
View product
Tijdschrift voor Ontslagrecht (TvO)
 • Mr. dr. D.M.A. (Vivian) Bij de Vaate; Mr. M. (Marieke) ten Broeke; Mr. M. (Marloes) Diepenbach; Mr. dr. I.A. (Iris) Haanappel-van der Burg; Mr. J.S. (Suzanne) Hidajat-Engelsman; Mr. N. (Niels) Jansen; Prof. em. A.Ph.C.M. (Teun) Jaspers; Mr. R.D. (Rachel) Rietveld; Prof. mr. E. (Evert) Verhulp; Mr. dr. N. (Nuna) Zekić
 • Price € 181,50 excl. VAT
View product
Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA)
 • Mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate, prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, prof. mr. F. Dorssemont, mr. dr. B.P. ter Haar, prof. mr. A.R. Houweling, prof. mr. F.G. Laagland, mr. M.A.N. van Schadewijk (redactiesecretaris) en prof. mr. L.G. Verburg
 • Price € 211,00 excl. VAT
View product
Boom Basics Arbeidsrecht
 • M.Y.H.G. Erkens
 • #12 edition, 2020
 • Price € 16,50
View product
Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen
 • Prof. mr. dr. G.W. van der Voet
 • #3 edition, 2021
 • Price € 112,50
View product
Discriminatie in arbeid
 • P.C. Vas Nunes
 • #1 edition, 2021
 • Price € 56,00
View product