Boombestuurskunde

De resonante rechtsstaat
Over de institutionele crisis van de rechtsstaat en hoe er weer uit te komen
  • Stavros Zouridis
  • #1 edition, 2021
  • Price € 48,00
View product
Keteninformatisering in kort bestek
Theorie en praktijk van grootschalige informatie-uitwisseling in maatschappelijke ketens
  • J.H.A.M. Grijpink
  • #4 edition, 2021
  • Price € 33,00
View product
Wereld in beweging
Internationale betrekkingen in het mondiale tijdperk
  • Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse Keizer
  • #3 edition, 2021
  • Price € 52,50
View product