Boombestuurskunde

De resonante rechtsstaat
Over de institutionele crisis van de rechtsstaat en hoe er weer uit te komen
 • Stavros Zouridis
 • Expected: 10 augustus 2021
 • Price € 48,00
View product
Keteninformatisering in kort bestek
Theorie en praktijk van grootschalige informatie-uitwisseling in maatschappelijke ketens
 • J.H.A.M. Grijpink
 • #4 edition, 2021
 • Price € 33,00
View product
Openbaar bestuur en media
 • Rianne Dekker, Sandra Jacobs en Iris Korthagen
 • #1 edition, 2020
 • Price € 32,50
View product
Wereld in beweging
Internationale betrekkingen in het mondiale tijdperk
 • Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse Keizer
 • Expected: 16 augustus 2021
 • Price € 50,50
View product