Boomjuridisch

Arbeidsrechtelijke themata
 • G.W. van der Voet, J.H. Even, E. van Vliet, J.P. Quist, L.C.J. Sprengers en A.R. Houweling
 • Expected: 3 juli 2023
 • Price € 139,00
View product
Inleiding tot de rechtswetenschap
Een inleiding tot het Caribisch-Nederlands recht
 • M. Klik
 • #4 edition, 2023
 • Price € 56,00
View product
Boom Basics Privacyrecht
 • V.I. Laan
 • Expected: 1 mei 2023
 • Price € 16,50
View product
Boom Basics Romeins Recht
 • J.E. Jansen
 • Expected: 28 april 2023
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Staatsrecht
 • A.W. Heringa
 • #9 edition, 2023
 • Price € 16,50
View product
Juridisch onderzoek
Honderd vragen en antwoorden
 • M. Vols
 • Expected: 15 augustus 2023
 • Price € 0,00
View product
Privacyrecht begrepen
 • V.I. Laan
 • #1 edition, 2023
 • Price € 35,00
View product
Wegwijs in praktijkgericht (sociaal)juridisch onderzoek
In 11 stappen wegwijs naar je afstuderen
 • V.A. Meijer, S.A. Alisentono, J.M.C. Kotiso, B.M. Bekenkamp en M.S. Beck-Soeliman
 • Expected: 15 augustus 2023
 • Price € 37,00
View product
Boom Basics Strafrecht
 • J.P. Cnossen en D.S. Jol
 • #11 edition, 2022
 • Price € 17,50
View product
Boom Basics Advocatentuchtrecht
 • Mr. dr. R. Sanders, Mr. L.E. Verwey, Mr. dr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo en Mr. E.A. van Win
 • #1 edition, 2019
 • Price € 17,50
View product
Schrijven in de rechtspraktijk
Effectief argumenteren en formuleren voor juristen
 • J.M. Gerlofs en J.G. Valbracht
 • Expected: 1 maart 2023
 • Price € 29,00
View product
Inleiding Nederlands sociaal recht
 • G.J.J. Heerma van Voss en B. Barentsen
 • #13 edition, 2021
 • Price € 67,00
View product
Boom Basics Huurrecht
 • M. van Schie, F.H.J. van Schoonhoven, T.H.G. Steenmetser, M.H.P. de Wit en V.G.J. Boumans
 • #7 edition, 2022
 • Price € 17,50
View product
Boom Basics Intellectuele eigendom
 • Ch. J. S. Vrendenbarg
 • #6 edition, 2022
 • Price € 16,50
View product
Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 4)
Deel IV - Beleggingsondernemingen
 • C.M. Grundmann - van de Krol
 • #6 edition, 2022
 • Price € 86,00
View product
Handboek openbaarheid van bestuur
 • E.J. Daalder
 • Price € 95,50
View product
Consument & recht in de praktijk
Cases, leerstukken en wetteksten
 • Parviz Samim
 • Price € 34,50
View product