Boomjuridisch

Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade
De geneeskundige behandeling en de aansprakelijkheid bij schade van de patiënt
 • mr. dr. R.P. Wijne
 • #3 edition, 2021
 • Price € 143,00
View product
Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen
 • Prof. mr. dr. G.W. van der Voet
 • #3 edition, 2021
 • Price € 97,50
View product
Arresten arbeidsrecht
 • B. Barentsen en M.Y.H.G. Erkens
 • Expected: 27 augustus 2021
 • Price € 47,50
View product
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2021-2022
 • A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
 • #1 edition, 2021
 • Price € 95,50
View product
Bestuursrecht
 • W.M.B. Elferink en G.W. de Ruiter
 • #6 edition, 2021
 • Price € 34,00
View product
Boom Basics Aanbestedingsrecht
 • P.H.L.M. Kuypers
 • Expected: 7 september 2021
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Aansprakelijkheidsrecht
 • G.N. van Kooten
 • #5 edition, 2021
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Asiel- en migratierecht
 • W.K. Hutten
 • #1 edition, 2021
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Belastingrecht
 • J.P. Boer, R.L.G. van den Heuvel en T.M. Vergouwen
 • Expected: 17 augustus 2021
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Bestuursrecht
 • E.M.J. Hardy en D.W.M. Wenders
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Europees recht
 • L.J. Ankersmit, R. Repasi en M.J. van Wolferen
 • Expected: 4 oktober 2021
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Intellectuele eigendom
 • Ch. J. S. Vrendenbarg
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Internationaal privaatrecht
 • L.Th.L.G. Pellis en M. Zilinsky
 • #4 edition, 2021
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Jeugdrecht
 • Lydia Janssen
 • #3 edition, 2021
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Omgevingsrecht
 • V.M.Y. van 't Lam
 • Expected: 3 januari 2022
 • Price € 15,00
View product
Cases and Materials International and European Union Law
 • Lana Said and Masuma Shahid
 • #2 edition, 2021
 • Price € 30,50
View product
Cases and Materials European Union Law
 • Masuma Shahid and Lana Said
 • #1 edition, 2021
 • Price € 29,95
View product
Casuïstiek formeel belastingrecht
 • K. Bozia, M.H.W.N. Lammers, E.E. Schotte, M.B. Weijers en E. Poelmann
 • #7 edition, 2021
 • Price € 28,00
View product
Casuïstiek jaarrekeninglezen
Theorievragen, gesloten vragen en opdrachten
 • P.R. de Geus
 • Expected: 16 augustus 2021
 • Price € 43,00
View product
Constitutions Compared (6th ed.)
An Introduction to Comparative Constitutional Law
 • Aalt Willem Heringa
 • Expected: 18 augustus 2021
 • Price € 35,00
View product
Databeheer en legal tech
Een inleiding voor het hoger juridisch onderwijs
 • Ivar Timmer
 • #2 edition, 2021
 • Price € 37,00
View product
European Union Law
A Textbook
 • F. Amtenbrink and H.H.B. Vedder
 • #1 edition, 2021
 • Price € 45,00
View product
Europees recht begrepen
 • Masuma Shahid
 • Expected: 9 augustus 2021
 • Price € 35,00
View product
Familierecht
Een introductie
 • W.M. Schrama, M.V. Antokolskaia en G.C.A.M. Ruitenberg
 • #4 edition, 2021
 • Price € 51,00
View product
Goederenrecht
 • R. Westra
 • #3 edition, 2021
 • Price € 35,50
View product
Grondslagen internationaal en Europees belastingrecht
 • O. Blankestijn, A. de Haan, M. el Manouzi, H. Vermeulen, M.F. de Wilde, C. Wisman en Z. Zalmai
 • Expected: 10 augustus 2021
 • Price € 48,50
View product
Handboek Huwelijksvermogensrecht
 • C.A. Kraan en S.H. Heijning
 • Expected: 26 november 2021
 • Price € 92,00
View product
Huurrecht begrepen
 • J. Kist
 • Expected: 19 augustus 2021
 • Price € 39,00
View product
Hoofdzaken belastingrecht
 • O.C.R. Marres, H. Vermeulen en C. Wisman
 • Expected: 18 augustus 2021
 • Price € 63,00
View product
Inleiding bestuursrecht
 • A.T. Marseille, V.M. Bex-Reimert, L.J.A. Damen, K. de Graaf en G.A. van der Veen
 • Expected: 11 augustus 2021
 • Price € 39,00
View product
Inleiding Nederlands sociaal recht
 • G.J.J. Heerma van Voss en B. Barentsen
 • Expected: 1 november 2021
 • Price € 61,50
View product
Inleiding personenvennootschappen
 • J.J.A. Hamers en L.P.W. van Vliet
 • #6 edition, 2021
 • Price € 42,50
View product
Jaarrekeninglezen voor juristen
 • P.R. de Geus en J. Scholten
 • Expected: 18 augustus 2021
 • Price € 49,00
View product
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2021/2022
 • K. Bozia, N.H.A. Gorissen, M.B.A. van Hout, M.H.W.N. Lammers, A.M.E. Nuyens, L.J.A. Pieterse en E. Poelmann
 • Expected: 12 augustus 2021
 • Price € 38,50
View product
Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2021/2022
 • D.L.M.T. Dankers-Hagenaars en M.B.M. Loos
 • Expected: 16 augustus 2021
 • Price € 41,50
View product
Kern van het Europees recht
 • J.W. van de Gronden, Jasper Krommendijk, A. Looijestijn-Clearie, S.J. Tans en H.C.F.J.A. de Waele
 • Expected: 16 augustus 2021
 • Price € 25,50
View product
Kwantitatief inzicht voor juristen
 • Philip Hans Franses
 • #1 edition, 2021
 • Price € 39,00
View product
Logic for Lawyers
An Introduction
 • Jonathan E. Soeharno and Daniël F.H. Stein
 • #1 edition, 2021
 • Price € 35,00
View product
Organisatiewijs
Wat elke juridische professional moet weten over werken in, voor en met organisaties
 • N. Goudswaard, R. Land en I. Timmer
 • Expected: 20 augustus 2021
 • Price € 36,50
View product
Privaatrecht in context
Wat een jurist van theorie moet weten voor hij de praktijk in gaat
 • M.A. Loth
 • #2 edition, 2021
 • Price € 45,50
View product
Recht van de Europese Unie
 • F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder
 • Price € 58,00
View product
Schrijven in de rechtspraktijk
Effectief argumenteren en formuleren voor juristen
 • J.M. Gerlofs en J.G. Valbracht
 • Price € 29,00
View product
Socialezekerheidsrecht in kort bestek
 • S. Klosse en G. Vonk
 • #3 edition, 2021
 • Price € 30,50
View product
Straf(proces)recht begrepen
 • J.H.J. Verbaan
 • #7 edition, 2021
 • Price € 42,50
View product
Staatsrecht
 • Bert Willemsen
 • #2 edition, 2021
 • Price € 19,50
View product
Verbintenissenrecht begrepen
 • I. Timmer
 • Expected: 11 augustus 2021
 • Price € 44,50
View product
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
 • R. Westra en G.W. de Ruiter
 • #12 edition, 2021
 • Price € 39,50
View product
Wetgeving Arubaans straf- en strafprocesrecht
 • G. Pesselse en R. Bonnevalle-Kok
 • #1 edition, 2021
 • Price € 39,00
View product
Wetgeving sociaal recht 2021/2022
 • G.J.J. Heerma van Voss
 • Expected: 24 augustus 2021
 • Price € 35,00
View product
Zoeken in juridische databanken
 • C.L. Hoogewerf, E.M. Oudejans, R.D. Rietveld en W. Riphagen
 • Expected: 23 augustus 2021
 • Price € 40,00
View product
Boom Basics Contractenrecht
 • L. Kremers
 • #4 edition, 2021
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Goederenrecht
 • J.M. Milo
 • #9 edition, 2020
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Mededingingsrecht
 • M.S.E. Herz en J. Lindeboom
 • #5 edition, 2021
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Personen- en familierecht
 • B.A.H.M. Boelens
 • #7 edition, 2020
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Strafrecht
 • J.P. Cnossen en D.S. Jol
 • #10 edition, 2020
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Verbintenissenrecht
 • B.T.M. van der Wiel, A. Stortelder en L.V. van Gardingen
 • #9 edition, 2020
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Internationaal recht
 • J.M.P.H. Noortmann en N. Noortmann
 • #6 edition, 2021
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Ontslagrecht
 • prof. mr. A.R. Houweling, mr. drs. M.C. van Koppen, mr. dr. P. Kruit en mr. A. Olsthoorn
 • #2 edition, 2020
 • Price € 18,50
View product
Boom Basics Erfrecht en schenking
 • F.J.P.G. van Tijdhof - van Haare en F.W.J.M. Schols
 • #6 edition, 2020
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Huurrecht
 • Mr. M. van Schie, Mr. F.H.J. van Schoonhoven, Mr. T.H.G. Steenmetser en Mr. M.H.P. de Wit
 • #6 edition, 2020
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Relatievermogensrecht
 • F.W.J.M. Schols en G.A. Tuinstra
 • #3 edition, 2020
 • Price € 15,00
View product
Cases and Materials Public International Law
 • L. Said en M.K. Shahid
 • #1 edition, 2020
 • Price € 35,00
View product
Ethiek en recht in kort bestek
 • E.H. Schotman
 • #5 edition, 2020
 • Price € 31,00
View product
Inleiding empirische rechtswetenschap
 • Kees van den Bos
 • #1 edition, 2020
 • Price € 39,00
View product
Jurisprudentie internationaal belastingrecht 2020/2021
 • M. van Dun en C. van der Woude
 • #1 edition, 2020
 • Price € 38,50
View product
Internationaal privaatrecht begrepen
 • A.G. Awesta
 • #1 edition, 2020
 • Price € 39,00
View product
Fiscale methodologie
Over de kunst van het schrijven van papers en scripties
 • L.J.A. Pieterse
 • #4 edition, 2021
 • Price € 18,00
View product
Juridisch onderzoek
Honderd vragen en antwoorden
 • Michel Vols
 • #1 edition, 2020
 • Price € 35,00
View product
Kernarresten Ondernemingsrecht
Samenvatting & uitleg
 • E.C.H.J. Lokin, J. van Gent en P.A.M. Lokin
 • #4 edition, 2020
 • Price € 47,00
View product
Negotiating International Commercial Contracts
Practical Exercises
 • Gustavo Moser and Michael McILwrath
 • #1 edition, 2020
 • Price € 45,00
View product
Socialezekerheidsrecht begrepen
 • mr. H.C. Geugjes en mr. K.U.J. Hopman
 • #8 edition, 2021
 • Price € 37,50
View product
Surinaams bestuursrecht
 • Magda R. Hoever-Venoaks en Leo J.A. Damen
 • #3 edition, 2021
 • Price € 52,00
View product
Vastgoedtransacties
Koop
 • S.E. Bartels en H.W. Heyman
 • #2 edition, 2021
 • Price € 99,00
View product
Wetgeving belastingrecht 2021
Selectie van belangrijkste belastingwetten
 • J.P. Boer en L.J.A. Pieterse
 • #1 edition, 2021
 • Price € 28,00
View product