Boomjuridisch

Arbeidsrecht
 • Mr. Marion Treep
 • #14 edition, 2022
 • Price € 55,00
View product
Arbeidsrecht begrepen
 • H.C. Geugjes en E.B. Wits
 • #10 edition, 2022
 • Price € 45,50
View product
Arbeidsrechtelijke themata
 • G.W. van der Voet, J.H. Even, E. van Vliet, J.P. Quist, L.C.J. Sprengers en A.R. Houweling
 • Expected: 3 april 2023
 • Price € 129,50
View product
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2022-2023
 • A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
 • #1 edition, 2022
 • Price € 98,00
View product
Boom Basics Arbeidsrecht
 • M.Y.H.G. Erkens
 • Expected: 18 oktober 2022
 • Price € 16,50
View product
Boom Basics Goederenrecht
 • J.M. Milo
 • #10 edition, 2022
 • Price € 16,50
View product
Boom Basics Insolventierecht
 • Th.A. Pouw
 • #5 edition, 2022
 • Price € 16,50
View product
Boom Basics Privacyrecht
 • V.I. Laan
 • Expected: 1 december 2022
 • Price € 16,50
View product
Boom Basics Romeins Recht
 • J.E. Jansen
 • Expected: 3 april 2023
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Socialezekerheidsrecht
 • L. Kirkpatrick
 • #8 edition, 2022
 • Price € 16,50
View product
Boom Basics Staatsrecht
 • A.W. Heringa
 • #9 edition, 2022
 • Price € 15,00
View product
Boom Basics Verbintenissenrecht
 • A. Stortelder en L.V. van Gardingen
 • Expected: 30 september 2022
 • Price € 16,50
View product
Cases and Materials European Union Law
 • M.K. Shahid and L. Said
 • #2 edition, 2022
 • Price € 35,50
View product
Casuïstiek jaarrekeninglezen
Theorievragen, gesloten vragen en opdrachten
 • P.R. de Geus
 • #7 edition, 2022
 • Price € 47,00
View product
Casuïstiek vennootschapsbelasting
 • J.L. van de Streek en M. Hop-de Vries
 • #8 edition, 2022
 • Price € 43,00
View product
Het Arubaans Burgerlijk Wetboek 2021 Boek 1: Personen- en familierecht
In vergelijking met de wetgeving in de andere delen van het Koninkrijk der Nederlanden
 • mr M.C. F. E. Gielen
 • #1 edition, 2022
 • Price € 37,00
View product
Grondslagen van het recht: Hoofdlijnen
 • M. de Blois
 • #11 edition, 2022
 • Price € 58,50
View product
Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht
 • J.E. Jansen en E. Verheul
 • Expected: 1 augustus 2023
 • Price € 81,50
View product
Hoofdzaken formeel belastingrecht
 • E.C.G. Okhuizen en L.J.A. Pieterse
 • #6 edition, 2022
 • Price € 69,00
View product
Hoofdzaken socialezekerheidsrecht
 • S. Klosse en G. Vonk
 • #6 edition, 2022
 • Price € 57,50
View product
Huurder, verhuurder & recht in de praktijk
Cases, leerstukken en wetteksten
 • Parviz Samim
 • #1 edition, 2022
 • Price € 47,50
View product
Inleiding rechtspersonenrecht
 • C.A. Schwarz
 • Expected: 30 september 2022
 • Price € 47,00
View product
Inleiding tot de rechtswetenschap
Een inleiding tot het Caribisch-Nederlands recht
 • M. Klik
 • Expected: 30 januari 2023
 • Price € 56,00
View product
Intellectueel eigendomsrecht begrepen
 • M. Driessen en T.W. van Leeuwen
 • #1 edition, 2022
 • Price € 40,00
View product
Jaarrekeninglezen voor juristen
 • P.R. de Geus en J. Scholten
 • #10 edition, 2022
 • Price € 53,50
View product
Jeugdrecht begrepen
 • Lydia Janssen
 • #8 edition, 2022
 • Price € 44,00
View product
Juridische methoden
Casusoplossen, jurisprudentie analyseren en argumenteren
 • H.T.M. Kloosterhuis en I.R. Bluijs
 • #7 edition, 2022
 • Price € 47,50
View product
Juridisch onderzoek
Honderd vragen en antwoorden
 • M. Vols
 • Expected: 1 december 2022
 • Price € 0,00
View product
Jurisprudentie en documentatie Internationaal publiekrecht
 • C. Brölmann, R. van Alebeek, P.A. Nollkaemper en N. Nedeski
 • #9 edition, 2022
 • Price € 56,00
View product
Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht, Contractenrecht en Goederenrecht 2022/2023
 • D.L.M.T. Dankers-Hagenaars en M.B.M. Loos
 • #1 edition, 2022
 • Price € 45,00
View product
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2022/2023
 • K. Bozia, N.H.A Gorissen, M.B.A van Hout, M.H.W.N. Lammers, A.M.E. Nuyens, L.J.A. Pieterse en E. Poelmann
 • #1 edition, 2022
 • Price € 41,50
View product
Kern van het internationaal publiekrecht
 • P.A. Nollkaemper
 • #9 edition, 2022
 • Price € 77,00
View product
Nederlands recht begrepen
 • L. Janssen en M. de Blois
 • #6 edition, 2022
 • Price € 52,50
View product
Nederlands migratierecht
 • Karin Zwaan, Tineke Strik, Helen Oosterom-Staples, Paul Minderhoud, Tesseltje de Lange, Carolus Grütters, Taco Groenewegen en Karen Geertsema
 • #4 edition, 2022
 • Price € 47,00
View product
Ondernemingsrecht begrepen
 • P.W. Enthoven en N. van der Schaaf
 • #2 edition, 2022
 • Price € 47,50
View product
Privacyrecht begrepen
 • V.I. Laan
 • Expected: 2 januari 2023
 • Price € 35,00
View product
Prota
Vermogensrechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten uitgelegd
 • J.H.A. Lokin en F. Brandsma
 • Expected: 14 november 2022
 • Price € 61,00
View product
Recht: een introductie
 • Parviz Samim en Amber Bolk
 • #3 edition, 2022
 • Price € 60,00
View product
Recht van de Europese Unie
 • F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder
 • Expected: 30 september 2022
 • Price € 58,00
View product
Strafrechtelijke criminologie
Een thematische inleiding in de relatie tussen criminologie en strafrecht
 • B. van der Vorm
 • #1 edition, 2022
 • Price € 52,00
View product
Uitleg van de Grondwet: Studenteneditie
 • Ernst Hirsch Ballin, Eric Janse de Jonge en Gert Jan Leenknegt
 • #2 edition, 2022
 • Price € 47,50
View product
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
 • R. Westra en G.W. de Ruiter
 • #13 edition, 2022
 • Price € 41,50
View product
Wetgeving sociaal recht 2022/2023
 • G.J.J. Heerma van Voss
 • #2 edition, 2022
 • Price € 38,50
View product