Vlindermessen en djonko's

Vlindermessen en djonko's
 • Jeugdcriminaliteit, hangjongeren en een praktijkverhaal uit West
 • Author(s): E.J.A. Bervoets
 • ISBN Book: 978-94-6236-406-6, #2 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-043-3, #2 edition
 • Year of publication: 2014
 • Product specifications
€ 34,00
This product is no longer available
€ 34,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In het najaar van 2007 houdt de politie in Amsterdam-West vijf jongens aan die – waarschijnlijk onder invloed van drank en drugs – uit een slooppand glas, stenen en keukenkasten naar beneden gooien. Er wordt een ladekast met glasscherven uit een raam gegooid in de richting van een van de agenten. Die kan ternauwernood opzij springen. De kast slaat naast hem te pletter op de grond. In dit boek wordt duidelijk hoe een groep jongeren een buurt op scherp kan zetten. Het gaat over jeugdcriminaliteit, met name criminaliteit en intimidatie door jeugdgroepen. Bekeken wordt wat daarover bekend is in de criminologie, er wordt ingegaan op enkele trends en op wat werkt. Centraal staat de Poortmangroep, een (voormalige) criminele en gewelddadige jeugdgroep uit Amsterdam West.

Deze tweede druk bevat een voorwoord door prof. dr. Frank Bovenkerk, emeritus hoogleraar criminologie.

Target group

Dit boek is voor iedereen die als professional te maken heeft met jeugdproblematiek of als geïnteresseerde lezer belangstelling heeft voor criminaliteit en overlast in groepsverband.

Information about the author(s)

Dr. Eric Bervoets is bestuurskundige en criminoloog. Hij werkt als zelfstandig onderzoeker (www.bureaubervoets.nl). Hij promoveerde in 2006 op het proefschrift Tussen Respect en Doorpakken: de politiële aanpak van Marokkaanse jongeren in Gouda, Utrecht en Amsterdam. Hij richt zich op onderzoek naar lokaal veiligheidsbeleid, politiewerk en de aanpak van criminaliteit. Daarbij legt hij een voorliefde aan de dag voor etnografisch veldwerk, evaluaties en praktijkonderzoek.

Product specifications

Author(s) E.J.A. Bervoets
ISBN Book 978-94-6236-406-6,#2 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-043-3,#2 edition
Publication date 12 mei 2014
Number of pages 232 Pages
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie, Veiligheid
Language Dutch

Also interesting

De actievoerder achterna
 • Anne Ernst, Luca Besselink, Charlot van Hagen, Jasper J. van der Kemp en Peter J. van Koppen
Jeugdcriminologie
 • I. Weijers
Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland
 • J.V.O.R. Doekhie, T. Liefaard, R. den Bak, M. Jeltes, A. Marchena-Slot, R. Nieuw en F. van der Mooren
Verbonden risico's
 • Remco Spithoven
De dood van een politie-aspirant
 • Jasmijn Vis, Kyra van den Akker, Lotte Hoes, Emma Simons, Jasper J. van der Kemp en Peter J. van Koppen