Interventie bij banken en verzekeraars

Interventie bij banken en verzekeraars
  • Rechten van crediteuren en wederpartijen
  • Author(s): W.A.K. Rank
  • ISBN Book: 978-94-6290-029-5, #1 edition
  • Year of publication: 2015
  • Product specifications
€ 30,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Op 13 juni 2012 is de Interventiewet in werking getreden. Deze wet loopt vooruit op de invoering van de Europese Bank Recovery and Resolution Directive en heeft nieuwe bevoegdheden geïntroduceerd voor De Nederlandsche Bank en de Minister van Financiën om in te grijpen bij banken of verzekeraars die in financiële problemen verkeren. De Interventiewet bevat verschillende onduidelijkheden die bij financiële marktpartijen tot onrust hebben geleid. Dit betreft met name het ontbreken van expliciete bepalingen die de effectiviteit van overeengekomen netting- en close-out clausules waarborgen in het geval van een interventiemaatregel.

In deze oratie, uitgesproken op 27 september 2013 aan de Universiteit Leiden, zet Rank uiteen bij welke transacties de problemen zich in het bijzonder doen gevoelen, bespreekt hij de Interventiewet en komt hij vervolgens met oplossingen voor de gesignaleerde problemen. Het hierboven met name genoemde probleem zal, conform de in deze oratie gedane suggestie, worden opgelost door het opnemen van een bepaling in de Wet financieel toezicht per 1 januari 2015 die in expliciete waarborgen voor netting en close-out voorziet.

Information about the author(s)

Prof. mr. W.A.K. Rank is sinds 1 september 2012 hoogleraar financieel recht aan de Universiteit Leiden. Samen met prof. mr. R. Raas en prof. mr. drs. M. Haentjens geeft hij daar leiding aan het Hazelhoff Centre for Financial Law. Dit is het derde deel in de Hazelhoff Financial Law Series.

Product specifications

Author(s) W.A.K. Rank
ISBN Book 978-94-6290-029-5,#1 edition
Publication date 15 januari 2015
Number of pages 57 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Financieel recht
Language Dutch

Also interesting

Werkboek WWFT / AML Practice Guide
  • Birgit Snijder-Kuipers
COVID-19 als stresstest voor het insolventierecht
  • Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) / Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL)