Door meten tot weten

Door meten tot weten
  • Over rechtswetenschap als kruispunt
  • Author(s): W.H. van Boom
  • ISBN Book: 978-94-6290-132-2, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-6274-399-1, #1 edition
  • Year of publication: 2015
  • Product specifications
€ 21,00
Product in stock
Delivery in 5 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 21,00
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Op 22 mei 2015 sprak prof. Willem van Boom zijn oratie uit ter gelegenheid van de aanvaarding van de leerstoel Civiel Recht te Leiden. De titel ‘Door meten tot weten’ verwijst naar de lijfspreuk van natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes. Diens borstbeeld met lijfspreuk staat voor het Kamerlingh Onnes gebouw, waar inmiddels de Leidse rechtenfaculteit is gevestigd. Hoe verhoudt die lijfspreuk ‘door meten tot weten’ zich tot het werk dat wordt verricht op rechtenfaculteiten? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Het is immers geen evidentie dat een rechtenfaculteit zich afficheert als bolwerk van exactheid. Juristen houden zich immers vooral bezig met taal, tekst, systematisering, logische argumentatie, overtuiging en een betere wereld. Zij postuleren normen, debiteren tegeltjeswijsheden, argumenteren met verwijzing naar rechtssysteem, wet, rechtspraak, literatuur; maar zelden zie je ze meten of verwijzen naar systematische waarneming. Dus wat nemen we waar als we op rechtenfaculteiten gaan meten? In zijn oratie stelt Van Boom onder meer vast dat meting uitwijst dat rechtenfaculteiten ‘kruispunten’ van verschillende wetenschapsopvattingen zijn. Rechtswetenschap bestaat uit zoveel meer dan alleen het klassiek juridische werk. Dat gegeven heeft consequenties waar rechtswetenschappers antwoorden op moeten formuleren. In zijn oratie belicht Van Boom een aantal van de uitdagingen die rechtswetenschappers – en dus ook privaatrechtswetenschappers – te wachten staan, bijvoorbeeld bij het verder verbeteren van de manier waarop zij kwaliteit van onderzoek meten.

Target group

Juridische wetenschappers op het gebied van privaatrecht en rechtsvergelijking.

Information about the author(s)

Willem van Boom (1969) was eerder hoogleraar te Tilburg, Rotterdam en Durham (VK). Sinds 2014 is hij hoogleraar civiel recht te Leiden. Daarnaast is hij onder meer raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Den Haag. Het onderzoek en onderwijs van Van Boom bestrijkt privaatrecht in brede zin, maar omvat ook rechtsvergelijking en methodologie van privaatrechtelijk onderzoek. Van Boom heeft grote belangstelling voor multidisciplinair onderzoek naar werking van het privaatrecht in ‘de echte wereld’ – vandaar dat hij regelmatig samenwerkt met sociaalwetenschappers. Meer informatie over Van Boom is te vinden op www.professorvanboom.eu.

Product specifications

Author(s) W.H. van Boom
ISBN Book 978-94-6290-132-2,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-399-1,#1 edition
Publication date 17 augustus 2015
Number of pages 46 Pages
Series E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen, Metajuridica
Language Dutch

Also interesting