VN Gehandicaptenverdrag

VN Gehandicaptenverdrag
 • Tekst en Toelichting
 • Author(s): Gerrit Jan Pulles
 • ISBN Book: 978-94-6290-251-0, #1 edition
 • Year of publication: 2016
 • Product specifications
€ 60,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In 2016 nam het Nederlandse parlement het wetsvoorstel aan tot goedkeuring van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Daarmee werd het verdrag bindend voor het Koninkrijk. Het verdrag zal naar verwachting in Nederland grote invloed hebben op de bescherming van de rechten van personen met een handicap.

Het gehandicaptenverdrag beschouwt mensen met een beperking als zelfstandige dragers van rechten en ontvangers van speciale bescherming. Het geeft een specifiek op deze groep gerichte invulling en uitbreiding van reeds in andere mensenrechtenverdragen opgenomen rechten. Het is een belangrijke stap in het streven naar gelijkwaardigheid, autonomie en maatschappelijke participatie van personen met een beperking.

Deze uitgave bevat een artikelsgewijs commentaar op het verdrag. Daarin is veel aandacht besteed aan de parlementaire behandeling. Daarnaast bevat deze uitgave een inleiding over de totstandkoming en de doorwerking van het verdrag, de adviezen van de Raad van State en het College voor de Rechten van de Mens over het verdrag en de Engelse tekst van het verdrag en van het facultatieve protocol.

Information about the author(s)

Gerrit Jan Pulles studeerde Nederlands recht, internationaal recht en mensenrechten aan de universiteiten van Utrecht, Amsterdam en Oxford. Hij is advocaat in Amsterdam en verbonden aan de faculteit Internationaal en Europees recht van de Universiteit van Amsterdam.

Product specifications

Author(s) Gerrit Jan Pulles
ISBN Book 978-94-6290-251-0,#1 edition
Publication date 17 juni 2016
Number of pages 208 Pages
Series Tekstuitgaven
Brand Boom juridisch
Subject(s) Gezondheidsrecht, Europees recht
Language Dutch

Also interesting

Recht van de Europese Unie
 • F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder
Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
 • A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2022-2023
 • A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar