Nederlandse vertaling van het Turks Burgerlijk Wetboek en aanverwante wet- en regelgeving

Nederlandse vertaling van het Turks Burgerlijk Wetboek en aanverwante wet- en regelgeving
 • Author(s): prof. mr. F. Ibili
 • ISBN Book: 978-94-6290-786-7, #2 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-898-5, #2 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 50,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 50,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Naar aanleiding van de verschijning van het boek wordt het symposium 'Turks familierecht in de Nederlandse rechtspraktijk' georganiseerd. Het programma bestaat uit praktijkgerichte voordrachten van experts uit Nederland, Duitsland en Turkije, gevolgd door de presentatie van het boek.

18 november 2020 | Van der Valk Hotel Breukelen | 10:00-16:30 uur | 5 PO NOvA, 5 PE KNB, 5 PE MfN | € 199,- ex btw (incl. lunch, borrel en exemplaar boek Nederlandse vertaling Turks Burgerlijk Wetboek t.w.v. € 45,-). Klik hier voor meer informatie of om aan te melden. 

*******
Deze uitgave bevat de Nederlandse vertaling van de personen- en familierechtelijke en erfrechtelijke bepalingen uit het Turkse recht. Vertaald zijn het Turks Burgerlijk Wetboek (Türk Medenî Kanunu) en de Invoeringswet (Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun), de Turkse Wet inzake het Internationaal Privaatrecht (Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunu), een aantal bepalingen uit de Turkse Grondwet (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası) en de Ambtelijke voorschriften met betrekking tot de inschrijving in het familieregister van echtscheidingsbeslissingen uit het buitenland (Yabancı Ülke Adlî veya Idarî Makamlarınca verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik).

Deze uitgave bouwt voort op de vertaling uit 2010 en is vooral bedoeld voor gebruik in de rechtspraktijk. De rechter, advocaat, notaris of ambtenaar van de burgerlijke stand die te maken krijgt met de toepassing van Turks personen- en familierecht of erfrecht, vindt in deze uitgave de belangrijkste wet- en regelgeving vertaald in het Nederlands en voorzien van verwijzingen naar relevante jurisprudentie.

Product specifications

Author(s) prof. mr. F. Ibili
ISBN Book 978-94-6290-786-7,#2 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-898-5,#2 edition
Publication date 6 maart 2020
Number of pages 336 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Burgerlijk (proces)recht
Language Dutch

Also interesting

De rechten van ongedocumenteerde kinderen in Curaçao
 • C.M. Sandelowsky-Bosman, T. Liefaard, S.E. Rap en F.A.N.J. Goudappel
Cum Suis
 • M.P. Sombroek- van Doorm, W.H. van Boom, A. Ellian en J.P. van der Leun
Belangenrijk burgerlijk recht
 • S.D. Lindenbergh, F.M. Ruitenbeek - Bart en I. Tillema
De invloed van Europa op ons procesrecht
 • P.M.M. van der Grinten, M.M.C. van de Moosdijk, C.A.H.M. ten Dam, F.E. Vermeulen en J.W. Hoekzema
Letselschade verzekerd
 • A.J. Verheij en H. Vorsselman