Boombestuurskunde

Highlighted


Omwille van fatsoen

“Het idee is dat je mensen leert zelfredzamer te worden. Daar ben ik mee opgehouden.”

Van der Zwaard schetst in haar onderzoek een kritisch samenspel van mens, werk en taak in de Nederlandse verzorgingsstaat. Op grond daarvan analyseert zij de decentralisaties van 2015 en de opvattingen over menswaardig bestaan die daarin een rol spelen. Het onderzoek biedt actuele en relevante inzichten voor allen die betrokken zijn bij het streven naar menswaardige zorg. 

View product
Effecten van decentralisatie

Wat zijn de daadwerkelijke effecten van decentralisatie geweest en wat zegt dit over de veronderstellingen en theorieën waarop het decentralisatiebeleid is gebaseerd?

In deze studie wordt aan de hand van een nauwgezette analyse van zestien cases – van de decentralisatie op het terrein van de stadsvernieuwing in de vorige eeuw tot de recente decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten – nagegaan of de gunstige effecten die in het vooruitzicht werden gesteld, zijn gerealiseerd en welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld.

View product

Top 5 Most Viewed


Kennisdemocratie
 • Roel in 't Veld
In betere banen
 • Auke Klijnsma, Peter Blok en Simone Lensink
De resonante rechtsstaat
 • Stavros Zouridis
Wereld in beweging
 • Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse Keizer
Lessen uit de coronacrisis: het jaar 2020
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin

Recently published


De jacht op publieke waarde
 • Roeland Stolk, Henk Wesseling en Pepijn van der Beek
 • Publication date: 18 oktober 2021
In betere banen
 • Auke Klijnsma, Peter Blok en Simone Lensink
 • Publication date: 22 september 2021
Effecten van decentralisatie
 • Fred Fleurke, Rudie Hulst en Piet de Vries
 • Publication date: 7 september 2021
Kennisdemocratie
 • Roel in 't Veld
 • Publication date: 19 augustus 2021
Wereld in beweging
 • Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse Keizer
 • Publication date: 18 augustus 2021


View all our books

Expected


Volwassen digitale overheid
 • Arjan Widlak
 • Expected: 23 december 2021
Lokale democratie doorgelicht
 • Julien van Ostaaijen
 • Expected: 1 februari 2022


More expected

Journal articles


De opkomst en ondergang (?) van de GHOR
 • Uit: Bestuurs­wetenschappen
 • Bernadette Holtkamp en Ira Helsloot
Vlaamse en Nederlandse burgemeesters in volle corona(s)t(r)ijd
 • Uit: Bestuurs­wetenschappen
 • Ellen Wayenberg, Marieke van Genugten, Joris Voets, Sandra Resodihardjo, Inke Torfs en Bram Van Haelter
Met vreemde ogen kijken
 • Uit: Bestuurs­wetenschappen
 • Jean Schutgens
Internationale tijdschriften en boeken
 • Uit: Bestuurs­wetenschappen
 • Rik Reussing
Openlijk onzeker
 • Uit: Bestuurs­wetenschappen
 • Vincent van Stipdonk


View all our journals