Boomcriminologie

Highlighted


Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie

‘Alles wordt helder toegelicht in een taal die zuinig omgaat met jargon, zonder de essentiële technische termen uit de weg te gaan.’ ‘een uitstekende en didactisch bijzonder sterke inleiding’ (Tijdschrift voor Criminologie)

Dit geactualiseerde en herziene boek geeft een leesbaar overzicht van het bonte palet aan onderzoeksmethoden dat de criminoloog ter beschikking staat. Het laat in vele voorbeelden zien hoe criminologische onderzoeksmethoden ingezet kunnen worden bij de beantwoording van vragen over maatschappelijk relevante kwesties als misdaad en straffen.

View product
Los van het kwade geweten?

Slachtoffers van criminaliteit hebben de afgelopen decennia tal van wettelijke rechten toegekend gekregen. Een bekend voorbeeld is het spreekrecht. Dit recht stelt slachtoffers onder andere in staat zich uit te laten over de gevolgen die het misdrijf voor hen heeft gehad en de straf die volgens hen aan de dader zou moeten worden opgelegd. Deze juridische emancipatie van het slachtoffer is echter niet zonder problemen. De wetgever heeft de werkingssfeer van een aantal rechten bijvoorbeeld beperkt tot slachtoffers van bepaalde typen misdrijven en veel slachtoffers krijgen geen toegang tot hun rechten of worden belemmerd in de uitoefening en verwezenlijking van hun rechten.

In zijn inaugurele rede betoogt Maarten Kunst dat de victimologie de morele plicht heeft om de problemen die kleven aan slachtofferrechten goed te bestuderen.

View product

Top 5 Most Viewed


Multivariate analyse
 • C.C.J.H. Bijleveld, J.J.F. Commandeur en C.J.W. van den Berg
Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie
 • C.C.J.H. Bijleveld en V.R. van der Geest
Sociale media, delictgedrag & communicatie
 • Hans Moors, Ben Rovers en Nicole Bouman

Recently published


Nooit meer dansen? De veilige stad in tijden van pandemie
 • Marieke Winkler, Jan Willem Sap en Marijke Malsch
 • Publication date: 7 oktober 2021
Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit
 • Manja Abraham, Bram van Dijk, Daniel Hofstra en Toine Spapens
 • Publication date: 8 september 2021
Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie
 • C.C.J.H. Bijleveld en V.R. van der Geest
 • Publication date: 26 augustus 2021
Basisboek veiligheid en economie
 • J.H.A.M. Bergman
 • Publication date: 24 augustus 2021
Multivariate analyse
 • C.C.J.H. Bijleveld, J.J.F. Commandeur en C.J.W. van den Berg
 • Publication date: 10 augustus 2021


View all our books

Expected


Basisboek ProHIC
 • Bram van Dijk, Paul van Soomeren, Armando Jongejan en Marian Krom
 • Expected: 1 november 2021
Bestuurlijke verval in de semipublieke sector
 • Meike Bokhorst en Sjors Overman
 • Expected: 9 november 2021
Alarmbellen in het brein?
 • Félice van Nunspeet en Naomi Ellemers
 • Expected: 9 november 2021
Sancties voor burgers
 • Timo Verlaat, Erik Bijleveld, Arne Meeldijk en Peter Berkhout
 • Expected: 9 november 2021
Toezicht, regelovertreding en handhaving in aanloop naar ongevallen bij Brzo-bedrijven
 • Ellen Wiering, Wim Huisman, Arjan Blokland en Marieke Kluin
 • Expected: 9 november 2021


More expected

Journal articles


Naar een adequate aanpak van naastplaatsingen
 • Uit: Tijdschrift voor Veiligheid
 • Chris de Vries, Martijn Epskamp en Julien van Ostaaijen
Risicoprofiling of risicovolle profiling tijdens grenscontroles?
 • Uit: Tijdschrift voor Veiligheid
 • Jop Van der Auwera en Lore Van de Velde
Procedurele rechtvaardigheid in de strafrecht­keten
 • Uit: Tijdschrift voor Criminologie
 • Matthias van Hall, Anja Dirkzwager, Peter van der Laan en Paul Nieuwbeerta
De Emmaüsgangers wordt ingepakt
 • Uit: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit
Bauhaus, moderniteit en de Unrechtstaat
 • Uit: Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit
 • Martina Althoff


View all our journals