Boomcriminologie

Highlighted


Twee eeuwen gevangen

Bestel vandaag uw exemplaar van de unieke heruitgave van het alom geprezen proefschrift van Herman Franke (1948-2010), Twee eeuwen gevangen (1990), die in nauwe samenwerking tussen Jolande uit Beijerse (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Miranda Boone (Universiteit Leiden) tot stand is gekomen en van een inleiding is voorzien.

View product
Geschiedenis van de Nederlandse drugsbestrijding (1961-2011)

De bestrijding van de drugscriminaliteit in Nederland in de periode 1961-2011 is lang niet altijd effectief geweest. De morele dilemma’s waar een politiemedewerker voor staat wanneer er sprake is van een urgente situatie, er geen twijfel is over de aard van het doel dat bereikt dient te worden en alleen het gebruik van ongeoorloofde middelen kan helpen dat doel te bereiken. Het zogeheten Dirty Harry-probleem.

​​​​​​​Lees vandaag het boek dat de ontwikkeling van de Nederlandse drugsbestrijding schetst vanuit het perspectief van de politie. 

View product

Top 5 Most Viewed


Significant others in de culturele criminologie
 • Marc Schuilenburg en Dina Siegel
Twee eeuwen gevangen
 • Herman Franke
Het dodelijke dienstwapen
 • Julia Teunissen, Lotte Nietzman, Jo-Anne Kramer, Petra I. Verstrepen, Melinda E. Zwanenburg, André W.E.A. De Zutter, Ricardo Nieuwkamp en Peter J. van Koppen

Recently published


De Dashboardsamenleving
 • David Bamps
 • Publication date: 16 maart 2021
Het dodelijke dienstwapen
 • Julia Teunissen, Lotte Nietzman, Jo-Anne Kramer, Petra I. Verstrepen, Melinda E. Zwanenburg, André W.E.A. De Zutter, Ricardo Nieuwkamp en Peter J. van Koppen
 • Publication date: 10 februari 2021
De Mokumse mokermoord
 • Julie Rijnders, Lisette Dirksen, Rachel Splinters, Jochem Scheepers, Guillaume Beijers, Jasper J. van der Kemp en Peter J. van Koppen
 • Publication date: 23 december 2020
Twee eeuwen gevangen
 • Herman Franke
 • Publication date: 25 november 2020


View all our books

Expected


Basisboek veiligheid en economie
 • J.H.A.M. Bergman
 • Expected: 16 augustus 2021
Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie
 • C.C.J.H. Bijleveld en V.R. van der Geest
 • Expected: 16 augustus 2021
Multivariate analyse
 • C.C.J.H. Bijleveld, J.J.F. Commandeur en C.J.W. van den Berg
 • Expected: 16 augustus 2021
Handboek criminele carrières en interventies
 • Anne-Marie Slotboom, Victor van der Geest en Vere van Koppen
 • Expected: 1 september 2021
Jeugdstrafrecht
 • Ido Weijers
 • Expected: 15 oktober 2021


More expected

Journal articles


Expert Judgement geeft crisisteam continu ­inzicht in effectiviteit van maatregelen
 • Uit: Tijdschrift voor Veiligheid
 • Hanneke Vreugdenhil, Bas Kolen, Martin Nieuwenhuis, Marcel van der Doef, Jan van der Lingen, André de Rond, Marit Zethof en Mattijn van Hoek
Van tellen naar voorspellen - Sturen op risico’s met een voorspellend wiskundig model op basis van historische brandweerdata
 • Uit: Tijdschrift voor Veiligheid
 • Martine School, Maurits de Graaf, Marie-Colette van Lieshout, Emiel Sanders en Ron de Wit
Het contact tussen gedetineerden en interne en externe re-integratieprofessionals in Nederlandse penitentiaire inrichtingen
 • Uit: Tijdschrift voor Veiligheid
 • Amanda Pasma, Esther van Ginneken, Anouk Bosma, Hanneke Palmen en Paul Nieuwbeerta
Samenhang in beleid op het terrein van veiligheid en justitie
 • Uit: Tijdschrift voor Veiligheid
 • Jos Blank en Alex van Heezik
Het spanningsveld tussen regels en ruimte: een onderzoek naar taakgerelateerd ongeoorloofd handelen binnen de Nederlandse politie
 • Uit: Tijdschrift voor Veiligheid
 • Robin Christiaan van Halderen en Benjamin Rafaël van Gelderen


View all our journals