Boomjuridisch

Highlighted


Commentaar & Context Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is een meer transparante overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. De Woo onderkent dat een goede informatiehuishouding van belang is om de doelen van de wet te bereiken.

View product
Huurder, verhuurder & recht in de praktijk

Huurder, verhuurder & recht in de praktijk is geschreven met het doel om studenten in het hoger onderwijs kennis te laten maken met de basisregels van het huurrecht. Allerlei voor de huurders en verhuurders belangrijke onderwerpen, waar veel huurders en verhuurders (vooral die van woonruimte) mee te maken hebben, komen in dit boek aan de orde.

View product

Top 5 Most Viewed


Constructief omgaan met conflicten en geschillen
 • Alain-Laurent Verbeke en Geert Vervaeke
Bestuursrecht 2
 • H.D. Tolsma en A.T. Marseille

Recently published


Toekomstig privaatrecht
 • M. de Groot, M.W. Scheltema en I. van der Zalm
 • Publication date: 5 december 2022
Jurisprudentie internationaal belastingrecht 2022/2023
 • M. van Dun en C. van der Woude
 • Publication date: 2 december 2022
Boom Basics Strafrecht
 • J.P. Cnossen en D.S. Jol
 • Publication date: 29 november 2022
Boom Basics Arbeidsrecht
 • M.Y.H.G. Erkens
 • Publication date: 29 november 2022
De integere rechter
 • Arie-Jan Kwak en Derk Venema
 • Publication date: 25 november 2022


View all our books

Expected


Rechtsmiddelen
 • R.R. Verkerk
 • Expected: 8 december 2022
Politieke overheidscommunicatie
 • Tjebbe Geldof
 • Expected: 14 december 2022
Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek
 • Gijs van Dijck, Marnix Snel en Thomas van Golen
 • Expected: 15 december 2022
De Omgevingswet
 • J.H.G. van den Broek
 • Expected: 15 december 2022
Recht in de marge
 • M. Vols
 • Expected: 16 december 2022


More expected

Journal articles


Sociale media en het medisch tuchtrecht: van casuïstische lessen naar praktische vuistregels
 • Uit: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
 • Mr. drs. S.A. Pronk, Mr. dr. M.M. ten Hoopen, Dr. S.L. Gorter, Prof. mr. dr. W.L.J.M. Duijst en Prof. dr. W.N.K.A. van Mook
Kroniek rechtspraak civiel recht
 • Uit: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
 • Mr. drs. M.J.M. de Ridder
‘Reflexwerking’ van professionele richtlijnen: wel of niet gelegitimeerd?
 • Uit: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
 • Mr. dr. V.E.T. Dörenberg


View all our journals