Boomjuridisch

Highlighted


Wetsanalyse

Dit boek beschrijft een aanpak voor Wetsanalyse die ondersteuning biedt bij de interpretatie van wetgeving voor een effectieve en uitlegbare digitale toepassing van wetgeving én bij de samenwerking tussen de daarbij betrokken disciplines. Daarnaast laat het de concrete toepassing van Wetsanalyse zien in twee verschillende wetgevingsdomeinen: de Zorgverzekeringswet en de Algemene wet bestuursrecht.

View product
Tot persistit!

Oswald Nunes (1958) is sinds 1986 advocaat. Vrijwel zijn gehele carrière is hij actief op het terrein van het gezondheidsrecht, met medische aansprakelijkheid als specialisme.Ter gelegenheid van zijn 35-jarig jubileum als advocaat is in dit boek een selectie van de door hem wekelijks gepubliceerde blogs gebundeld. De verzameling blogs geeft een informatief en boeiend inzicht in de rechtspraak op het gebied van o.a. het medisch tuchtrecht. 

View product

Top 5 Most Viewed


Zakboek strafpiket
 • A.J. Horenblas en S. van den Akker
Surinaams bestuursrecht
 • Magda R. Hoever-Venoaks en Leo J.A. Damen

Recently published


Legal Research
 • M. Vols
 • Publication date: 21 juli 2021
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2021-2022
 • A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
 • Publication date: 14 juli 2021
The Constitutional System of the United States
 • Guerino D'Ignazio
 • Publication date: 14 juli 2021
Auteursrechtgids
 • M.J. Frequin
 • Publication date: 14 juli 2021
Comparative Constitutional Justice
 • Matteo Nicolini and Silvia Bagni
 • Publication date: 14 juli 2021


View all our books

Expected


Straf(proces)recht begrepen
 • J.H.J. Verbaan
 • Expected: 30 juli 2021
Inleiding personenvennootschappen
 • J.J.A. Hamers en L.P.W. van Vliet
 • Expected: 30 juli 2021
Casuïstiek formeel belastingrecht
 • K. Bozia, M.H.W.N. Lammers, E.E. Schotte, M.B. Weijers en E. Poelmann
 • Expected: 30 juli 2021
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
 • R. Westra en G.W. de Ruiter
 • Expected: 2 augustus 2021
De redelijk handelende aanbesteder
 • S. Prent
 • Expected: 2 augustus 2021


More expected

Journal articles


Regulering van toeristische verhuur: grenzen en mogelijkheden
 • Uit: Nederlands tijdschrift voor Europees recht
 • Mr. dr. M.R. Botman
Brexit en de gevolgen voor het internationaal privaatrecht
 • Uit: Nederlands tijdschrift voor Europees recht
 • Prof. mr. I. Sumner
Een nieuwe impuls aan het begrip ‘publiekrechtelijke instelling’: een aanbestedingsplicht voor nationale sportbonden?
 • Uit: Nederlands tijdschrift voor Europees recht
 • Mr. L. Bozkurt en Mr. T. Heystee
Onderwijs juridische beroepsethiek aan rechtenstudenten
 • Uit: Law and Method
 • Anne Ruth Mackor


View all our journals