Boomjuridisch

Highlighted


Commentaar & Context Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is een meer transparante overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. De Woo onderkent dat een goede informatiehuishouding van belang is om de doelen van de wet te bereiken.

View product
Huurder, verhuurder & recht in de praktijk

Huurder, verhuurder & recht in de praktijk is geschreven met het doel om studenten in het hoger onderwijs kennis te laten maken met de basisregels van het huurrecht. Allerlei voor de huurders en verhuurders belangrijke onderwerpen, waar veel huurders en verhuurders (vooral die van woonruimte) mee te maken hebben, komen in dit boek aan de orde.

View product

Top 5 Most Viewed


Constructief omgaan met conflicten en geschillen
 • Alain-Laurent Verbeke en Geert Vervaeke
Bestuursrecht 2
 • H.D. Tolsma en A.T. Marseille

Recently published


Goed-werkgeverschap en informatieverplichtingen
 • J.J.M. de Laat
 • Publication date: 21 september 2022
Fiscale behandeling van de DGA
 • S.J. Mol - Verver
 • Publication date: 15 september 2022
Casuïstiek internationaal belastingrecht
 • F.P.G. Pötgens, P.A. Spijker en T.M. Vergouwen
 • Publication date: 12 september 2022
Nederlands migratierecht
 • Karin Zwaan, Tineke Strik, Helen Oosterom-Staples, Paul Minderhoud, Tesseltje de Lange, Carolus Grütters, Taco Groenewegen en Karen Geertsema
 • Publication date: 9 september 2022
Hoofdzaken formeel belastingrecht
 • E.C.G. Okhuizen en L.J.A. Pieterse
 • Publication date: 7 september 2022


View all our books

Expected


Milieurecht in transitie
 • Natasja Teesing
 • Expected: 29 september 2022
Recht van de Europese Unie
 • F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder
 • Expected: 30 september 2022
Inleiding rechtspersonenrecht
 • C.A. Schwarz
 • Expected: 30 september 2022
Boom Basics Verbintenissenrecht
 • A. Stortelder en L.V. van Gardingen
 • Expected: 30 september 2022
Commentaar & Context Omgevingswet
 • Mr. dr. J.H.G. van den Broek
 • Expected: 30 september 2022


More expected

Journal articles


Actieve ambtelijke omkoping: strafbaar bij een kwestie van leven of dood?
 • Uit: Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
 • Mr. M.A. de Mik en Mr. J.B.S. Dorant
Fout is vals?
 • Uit: Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
 • Mr. J.L. Baar en Mr. A.S. Schollaardt
Olie op het vuur: aanvullende eisen voor in-house counsel bij aanspraak op het verschoningsrecht
 • Uit: Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
 • Mr. D. Eijpe
Kroniek ondernemingsstrafrecht
 • Uit: Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
 • Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.), Mr. J. Boonstra, Mr. dr. S.S. Buisman, Mr. A.A. Feenstra, Mr. C.A.M. Janssen, Mr. dr. I. Koopmans, Mr. V.S.Y. Liem, Prof. mr. M. Nelemans, Mr. J.S. Boeser, Prof. mr. J.S. Nan, Mr. dr. E. Sikkema, Mr. dr. drs. B. van der Vorm en Mr. dr. W.S. de Zanger
Verkrijging van gegevens door een bijzondere opsporingsdienst van de eigen toezichthouder
 • Uit: Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving
 • Mr. L.E.M. Dallau en Mr. R.M. Wagenaar


View all our journals