Boomjuridisch

Highlighted


Uitleg van de Grondwet

Ruim 1300 pagina’s aan artikelsgewijs commentaar, geschreven door maar liefst 41 vooraanstaande namen uit de juridische wereld!

View product
Tot persistit!

Oswald Nunes (1958) is sinds 1986 advocaat. Vrijwel zijn gehele carrière is hij actief op het terrein van het gezondheidsrecht, met medische aansprakelijkheid als specialisme.Ter gelegenheid van zijn 35-jarig jubileum als advocaat is in dit boek een selectie van de door hem wekelijks gepubliceerde blogs gebundeld. De verzameling blogs geeft een informatief en boeiend inzicht in de rechtspraak op het gebied van o.a. het medisch tuchtrecht. 

View product

Top 5 Most Viewed


Zakboek strafpiket
 • A.J. Horenblas en S. van den Akker
Surinaams bestuursrecht
 • Magda R. Hoever-Venoaks en Leo J.A. Damen

Recently published


Positieve verplichtingen en aansprakelijkheid
 • E.C. Gijselaar
 • Publication date: 15 oktober 2021
Bestuursrecht in crisistijd
 • M. van der Steen, J.E. van den Brink, J.P. Loof en J. Korzelius
 • Publication date: 14 oktober 2021
The Open Society and Its Closed Communities
 • Afshin Ellian and Paul Cliteur
 • Publication date: 8 oktober 2021
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht
 • J.J.A. Hamers
 • Publication date: 7 oktober 2021
Being consequential about restorative justice
 • Lode Walgrave
 • Publication date: 5 oktober 2021


View all our books

Expected


Facilitating Cross-Border Real Estate Transactions in Europe
 • Katja Zimmermann
 • Expected: 25 oktober 2021
20 jaar Vreemdelingenwet 2000
 • M.M. Bosma en O. van Loon
 • Expected: 25 oktober 2021
Boom Basics Aanbestedingsrecht
 • P.H.L.M. Kuypers
 • Expected: 26 oktober 2021
Baas over eigen data
 • Peter Olsthoorn
 • Expected: 29 oktober 2021
Inleiding Nederlands sociaal recht
 • G.J.J. Heerma van Voss en B. Barentsen
 • Expected: 1 november 2021


More expected

Journal articles


Special Issue on Pragmatism and Legal ­Education – Editorial
 • Uit: Law and Method
 • Sanne Taekema en Thomas Riesthuis
Een halve eeuw regulering van de financiële sector: observaties en enkele conclusies
 • Uit: Maandblad voor Ondernemingsrecht
 • Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol
De hervinding van het statutaire doel van de vennootschap
 • Uit: Maandblad voor Ondernemingsrecht
 • Mr. J.J. Meppelink
Samenloop van de WHOA-procedure en de eerste fase van de enquêteprocedure
 • Uit: Maandblad voor Ondernemingsrecht
 • Mr. E.S. Nieuwendijk
Een gelijk speelveld voor EU-ondernemingen?
 • Uit: Nederlands tijdschrift voor Europees recht
 • Mr. C.T. Dekker


View all our journals