Boomjuridisch

Highlighted


Commentaar & Context Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is een meer transparante overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. De Woo onderkent dat een goede informatiehuishouding van belang is om de doelen van de wet te bereiken.

View product
Huurder, verhuurder & recht in de praktijk

Huurder, verhuurder & recht in de praktijk is geschreven met het doel om studenten in het hoger onderwijs kennis te laten maken met de basisregels van het huurrecht. Allerlei voor de huurders en verhuurders belangrijke onderwerpen, waar veel huurders en verhuurders (vooral die van woonruimte) mee te maken hebben, komen in dit boek aan de orde.

View product

Top 5 Most Viewed


Bestuursrecht 2
 • H.D. Tolsma en A.T. Marseille

Recently published


Transitie en arbeid
 • D.M. Samsom, C.E.G. van Gennep, L. van den Berg, W.A. Faas, A.M.L. Goossens, M. de Kleine, W.L. Roozendaal, E.B. Wits, P. Kruit, B. Schouten, N. Jansen, R.D. Poelstra, E. Verhulp, P.Th. Sick, W.J.J. Wetzels, D.M.A. Bij de Vaate, C. van den Bor, W.H.A.C.M. Bouwens, J.H. Even, J.P. Vos, M.S. Wirtz, E. de Wind en B.J. Maes
 • Publication date: 6 januari 2023
Privacyrecht begrepen
 • V.I. Laan
 • Publication date: 2 januari 2023
Socialezekerheidsrecht in kort bestek
 • S. Klosse en G. Vonk
 • Publication date: 2 januari 2023
Koersen door de Wet op het financieel toezicht (deel 4)
 • C.M. Grundmann - van de Krol
 • Publication date: 19 december 2022
Recht in de marge
 • M. Vols
 • Publication date: 16 december 2022


View all our books

Expected


Waar blijft de tijd?
 • H. de Hek, T. Hartlief, O.L. Nunes, M. Kerkhof en Chr.H. van Dijk
 • Expected: 14 februari 2023
Regelingen voor collectieve schade
 • Christiaan Ruppert
 • Expected: 15 februari 2023
Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • J.H.G. van den Broek
 • Expected: 20 februari 2023
Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • J.H.G. van den Broek
 • Expected: 20 februari 2023
Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
 • J.H.G. van den Broek
 • Expected: 23 februari 2023


More expected

Journal articles


Sociale media en het medisch tuchtrecht: van casuïstische lessen naar praktische vuistregels
 • Uit: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
 • Mr. drs. S.A. Pronk, Mr. dr. M.M. ten Hoopen, Dr. S.L. Gorter, Prof. mr. dr. W.L.J.M. Duijst en Prof. dr. W.N.K.A. van Mook
Kroniek rechtspraak civiel recht
 • Uit: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
 • Mr. drs. M.J.M. de Ridder


View all our journals