Boomjuridisch

Highlighted


Discriminatie in arbeid

‘Systemisch’ racisme in de toeslagenaffaire, het ‘vrouwenquotum’, arbeidsparticipatie van ouderen en gehandicapten of door corona toegenomen kansongelijkheid. Gelijke behandeling is dagelijks nieuws. Dit actuele boek zet de hoofdlijnen van het gelijkebehandelingsrecht uiteen en past de algemene leerstukken toe op de verschillende stadia van de arbeidsverhouding. 

View product
Tot persistit!

Oswald Nunes (1958) is sinds 1986 advocaat. Vrijwel zijn gehele carrière is hij actief op het terrein van het gezondheidsrecht, met medische aansprakelijkheid als specialisme.Ter gelegenheid van zijn 35-jarig jubileum als advocaat is in dit boek een selectie van de door hem wekelijks gepubliceerde blogs gebundeld. De verzameling blogs geeft een informatief en boeiend inzicht in de rechtspraak op het gebied van o.a. het medisch tuchtrecht. 

View product

Top 5 Most Viewed


Zakboek strafpiket
 • A.J. Horenblas en S. van den Akker
Surinaams bestuursrecht
 • Magda R. Hoever-Venoaks en Leo J.A. Damen

Recently published


Accompli
 • R.S. Meijer, I.P.M. van den Nieuwendijk, P. Sluijter, R.R. Verkerk, B.T.M. van der Wiel en M. Zilinsky
 • Publication date: 27 april 2021
Discriminatie in arbeid
 • P.C. Vas Nunes
 • Publication date: 23 april 2021
COVID-19 als stresstest voor het insolventierecht
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) / Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL)
 • Publication date: 22 april 2021
Het stopzetten van KEI-civiel nader bezien
 • F.F. van den Borne, L.C. Cox, Y.E.M. Cremers, D.A. Groenewoud, S.C.B. Schaghen en T.W.N. Stijns
 • Publication date: 21 april 2021
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
 • mr. dr. R.P. Wijne
 • Publication date: 20 april 2021


View all our books

Expected


Bestuursrecht
 • W.M.B. Elferink en G.W. de Ruiter
 • Expected: 19 mei 2021
Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade
 • mr. dr. R.P. Wijne
 • Expected: 20 mei 2021
Wetsanalyse
 • Anouschka Ausems, John Bulles en Mariette Lokin
 • Expected: 31 mei 2021
Lijdelijk toezien?
 • Caelesta Braun, Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek
 • Expected: 31 mei 2021


More expected

Journal articles


Zorgen om de rechtsstaat in Polen bij uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel
 • Uit: Nederlands tijdschrift voor Europees recht
 • Prof. mr. P.A.M. Verrest
IPR
 • Uit: Tijdschrift voor Jeugdrecht
 • Mr. T. de Vette
Erkenning en adoptie
 • Uit: Tijdschrift voor Jeugdrecht
 • Mr. T. de Vette


View all our journals