Boomjuridisch

Highlighted


Commentaar & Context Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking. Daarmee vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het doel van de Woo is een meer transparante overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. De Woo onderkent dat een goede informatiehuishouding van belang is om de doelen van de wet te bereiken.

View product
Huurder, verhuurder & recht in de praktijk

Huurder, verhuurder & recht in de praktijk is geschreven met het doel om studenten in het hoger onderwijs kennis te laten maken met de basisregels van het huurrecht. Allerlei voor de huurders en verhuurders belangrijke onderwerpen, waar veel huurders en verhuurders (vooral die van woonruimte) mee te maken hebben, komen in dit boek aan de orde.

View product

Top 5 Most Viewed


Constructief omgaan met conflicten en geschillen
 • Alain-Laurent Verbeke en Geert Vervaeke
Bestuursrecht 2
 • H.D. Tolsma en A.T. Marseille

Recently published


Op weg naar nul: juridische vragen rondom de transitie naar emissievrij vervoer
 • Niels Achterberg, Jan Reinier van Angeren, Gerben Geilenkirchen, Erik Groenewolt, Tjebbe Harte, Hans Hilbers, Valérie van ’t Lam, Marieke du Manoir-Schutte, Rut Molenaar-Wingens en Laurens Westendorp
 • Publication date: 22 juni 2022
Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften
 • C. Hofman, P.A.M. Mevis en P.A.M. Verrest
 • Publication date: 13 juni 2022
Voorportalen voor burgers en kleine ondernemingen
 • R.C. Hartendorp, S.P.S. Haricharan en T. Lubbers
 • Publication date: 8 juni 2022
Straffen voor vuurwapenbezit in Rotterdam
 • V.J.H. Mooren, P.A.M. Verrest en V.K. Boer
 • Publication date: 8 juni 2022


View all our books

Expected


Jeugdrecht begrepen
 • Lydia Janssen
 • Expected: 5 juli 2022
Bajesboek
 • Gerard de Jonge, Hettie Cremers en Judith Serrarens
 • Expected: 5 juli 2022
Boom Basics Insolventierecht
 • Th.A. Pouw
 • Expected: 15 juli 2022
Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2022-2023
 • A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
 • Expected: 25 juli 2022


More expected

Journal articles


Omgaan met inflatie pijn
 • Uit: Advocatenblad
 • Sabine Droogleever Fortuyn en Gert-Jan den Besten
Stom toeval
 • Uit: Advocatenblad
 • Kees Pijnappels
Strafproces MH17
 • Uit: Advocatenblad
 • Sander de Lang
Strijd om het toezicht nog niet gestreden
 • Uit: Advocatenblad
 • Kees Pijnappels
Onrechtmatig politie geweld als verweer in strafzaken
 • Uit: Advocatenblad
 • Willem Jebbink


View all our journals