25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR

25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR
 • Author(s): mr. dr. S.F.H. Jellinghaus, mr. R.J.M. Hampsink, mr. E. Unger en mr. P.A.M. Witteveen
 • Editorial board: mr. dr. L.C.J. Sprengers
 • ISBN Book: 978-94-6290-866-6, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-276-6, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 19,95
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 19,95
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In 1995 is de Wet op de ondernemingsraad (WOR) ook voor de meeste overheidssectoren van toepassing verklaard. Een van de deelstappen in het normalisatieproces van de rechtspositie van ambtenaren. In 2020 is dit proces afgerond met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra); de overgang van de ambtelijke aanstelling naar een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst. Bij de totstandkoming van de Wnra is nauwelijks aandacht besteed aan de vraag of na 25 jaar WOR bij de overheid verdere aanpassingen noodzakelijk zijn. 

Daar is wel aanleiding toe. Bij de invoering van de WOR bij de overheid stonden twee uitgangspunten centraal: de medezeggenschap bij de overheid vormgeven zoals die van ondernemingsraden in de marktsector en de bescherming van het eigene van de politieke besluitvorming bij de overheid, het primaat van de politiek. 

Over het primaat van de politiek zijn de afgelopen 25 jaar inmiddels negen Hoge Raad-beschikkingen gewezen. Deze worden in dit boek geanalyseerd. Ook wordt in kaart gebracht welke passages uit de wetsgeschiedenis een rol hebben gespeeld bij de rechterlijke uitspraken. Voorts wordt aandacht besteed aan de beschikkingen van de Ondernemingskamer de afgelopen 25 jaar in zaken die speelden in de publieke sector en de wijze waarop het primaat van de politiek een rol speelt bij andere ondernemingen binnen de publiekrechtelijke context.  

De uitkomst van de analyse van de rechtspraak is dat van de oorspronkelijke doelstellingen bij de invoering van de WOR bij de overheid de bescherming van het primaat van de politiek de bovenhand heeft gekregen. In dit boek worden voorstellen gedaan op welke wijze de bepaling over het primaat van de politiek in de WOR anders geregeld kan worden om de invloed van de medezeggenschap bij de overheid beter tot zijn recht te laten komen.  

Product specifications

Author(s) mr. dr. S.F.H. Jellinghaus, mr. R.J.M. Hampsink, mr. E. Unger en mr. P.A.M. Witteveen
Editorial board mr. dr. L.C.J. Sprengers
ISBN Book 978-94-6290-866-6,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-276-6,#1 edition
Publication date 17 november 2020
Number of pages 90 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Socialezekerheidsrecht begrepen
 • mr. H.C. Geugjes en mr. K.U.J. Hopman
Boom Basics Ontslagrecht
 • prof. mr. A.R. Houweling, mr. drs. M.C. van Koppen, mr. dr. P. Kruit en mr. A. Olsthoorn
Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
 • Sjef de Laat, Leopold Holtus, Ribca van Wijngaarden en Bas Westerhout
Wetgeving sociaal recht 2020/2021
 • G.J.J. Heerma van Voss