40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht

40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht
 • Editorial board: Mr. dr. L.C.J. Sprengers en Dr. R.D. Poelstra
 • ISBN Book: 978-94-6290-698-3, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-212-9, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 22,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 22,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit boek is verschenen ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam als beroepsrechter bij geschillen over het adviesrechtrecht van ondernemingsraden. Het adviesrecht is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad. Niet op zijn minst door de rechtspraak die over het adviesrecht in de afgelopen 40 jaar is ontwikkeld door de Ondernemingskamer. Deze heeft grote invloed gehad op hoe het adviesrecht van de ondernemingsraden zich heeft ontwikkeld.

In dit boek, geschreven door auteurs uit de advocatuur, juridische beroepspraktijk en wetenschap, worden verschillende aspecten behandeld die te maken hebben met de rechtspraak van de Ondernemingskamer over het adviesrecht. Aan de hand van zes deelonderwerpen wordt geschetst op welke wijze de rechtspraak van de Ondernemingskamer sinds 1979 een andere invulling heeft gegeven aan het adviesrecht. Bovendien bevat het boek bijdragen over feiten en cijfers over 40 jaar procederen bij de Ondernemingskamer, een bijzonder interview met drie voorzitters van de Ondernemingskamer en delen een aantal ondernemingsraden hun eigen ervaringen met procederen bij de Ondernemingskamer en de nasleep van een beroepsprocedure.

Product specifications

Editorial board Mr. dr. L.C.J. Sprengers en Dr. R.D. Poelstra
ISBN Book 978-94-6290-698-3,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-212-9,#1 edition
Publication date 11 september 2019
Number of pages 188 Pages
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
 • Sjef de Laat, Leopold Holtus, Ribca van Wijngaarden en Bas Westerhout
Wetgeving sociaal recht 2020/2021
 • G.J.J. Heerma van Voss
Arbeidsrechtelijke themata
 • mr. dr. G.W. van der Voet, mr. dr. J.H. Even, mr. dr. E. van Vliet, mr. dr. J.P. Quist en mr. dr. L.C.J. Sprengers