Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade

Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade
 • De geneeskundige behandeling en de aansprakelijkheid bij schade van de patiënt
 • Author(s): mr. dr. R.P. Wijne
 • ISBN Book: 978-94-6290-944-1, #3 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-520-0, #3 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
€ 161,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 161,50
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Personen die ziek worden, worden ‘patiënt’. In een aantal gevallen komt de patiënt door een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces in een minder goede gezondheid te verkeren dan was voorzien of verwacht; er is dan sprake van een ‘incident’. De verslechterde gezondheidssituatie die is opgetreden tijdens het zorgproces wordt aangeduid als ‘zorggerelateerde schade’. De verslechterde gezondheidssituatie kan zich uiten als lichamelijk letsel, geestelijk letsel, of als een aantasting van het zelfbeschikkingsrecht.

Eén van de behoeften van de patiënt nadat hem een incident is overkomen, is het verkrijgen van een vergoeding ter compensatie van de zorggerelateerde schade. Doorgaans wordt het civiele aansprakelijkheidsrecht gebruikt om die vergoeding te realiseren. Het thema van dit boek betreft dan ook het civiele aansprakelijkheidsrecht als middel om schade te verhalen.

Aan de hand van nationale en Europese wetgeving, nationale en Europese rechtspraak en literatuur worden het civiele aansprakelijkheidsrecht en de procedure tot verhaal van zorggerelateerde schade beschreven. De laatste ontwikkelingen, zoals de recente aanpassingen inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst in Boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, zijn hierbij meegenomen, evenals de recente uitspraken van de Hoge Raad inzake aansprakelijkheid voor medische hulpzaken en die inzake vergoeding van integriteitsschade.

Information about the author(s)

Rolinka Wijne is na haar opleiding als rechterlijk ambtenaar in opleiding in de advocatuur werkzaam geweest, waar zij zich onder meer heeft beziggehouden met ‘medische aansprakelijkheid’. Ervaring met medische kwesties deed zij voorts op als lid-jurist in de medische tuchtcolleges en als docent gezondheidsrecht. In 2013 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het onderwerp Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade. Het onderhavige boek is de derde druk van het op haar dissertatie gebaseerde handboek.

Product specifications

Author(s) mr. dr. R.P. Wijne
ISBN Book 978-94-6290-944-1,#3 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-520-0,#3 edition
Publication date 20 mei 2021
Number of pages 1152 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Gezondheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Tot persistit!
 • Oswald Nunes
Langlopende letselschadezaken
 • mr. dr. R. Rijnhout, mr. dr. E.G.D. Dongen, D.W. van Maurik BSc, LLB en prof. mr. I. Giesen