Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht
  • Author(s): Cees van Dam
  • ISBN Book: 978-94-6290-503-0, #3 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications
€ 51,50
Product temporarily unavailable
Expected 1 maart 2022
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Anders dan de vorige drukken omvat de derde druk van dit handboek het volledige buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht. Het boek is geschreven voor bachelor- en masterstudenten Nederlands recht en voor de rechtspraktijk.

Het boek bevat de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving (zoals de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie) en rechtspraak (zoals de EBI-, Groningenveld-, Alphen aan den Rijn- en Urgenda-arresten van de Hoge Raad), alsmede de relevante ontwikkelingen op het gebied van het Unierecht (zoals de geïmplementeerde EU-richtlijn over schadevergoeding na schending van het mededingingsrecht).

Andere actuele onderwerpen waarbij korter of langer wordt stilgestaan zijn Srebrenica, Chroom-6, Q-koorts, voetballer Appie Nouri, de Staatsloterij, uitlatingen op Facebook, Twitter en Instagram, zelfrijdende auto’s, robots en algoritmen.

Een van de nieuwe hoofdstukken gaat over ‘Recht hebben en recht krijgen’ en behandelt de obstakels waarmee een benadeelde te maken krijgt als hij een vordering daadwerkelijk geldend wil maken, in het bijzonder als gevolg van de procedurele en materiële ongelijkheid tussen benadeelde en veroorzaker. In dit hoofdstuk komen ook de diverse maatregelen aan de orde die in de afgelopen jaren zijn genomen om deze obstakels te verminderen, zoals de vergoeding van buitengerechtelijke kosten, de deelgeschilprocedure en de verruimde mogelijkheden binnen de strafprocedure.

Information about the author(s)

Cees van Dam werkte na zijn promotie in Utrecht als wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie. Vervolgens was hij twaalf jaar hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Arnhem. Van 2004-2007 werkte hij bij het British Institute of International and Comparative Law in Londen. Sinds 2008 is hij als Visiting Professor verbonden aan King’s College London. Hij is tevens hoogleraar Onderneming en Mensenrechten aan de Rotterdam School of Management en hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit Maastricht. 

Product specifications

Author(s) Cees van Dam
ISBN Book 978-94-6290-503-0,#3 edition
Publication date 17 maart 2020
Number of pages 727 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Verbintenissenrecht, Aansprakelijkheidsrecht
Language Dutch

Also interesting