Actoren in de strafrechtspleging

Actoren in de strafrechtspleging
 • Editorial board: Maarten Bolhuis, Yvette Schoenmakers en Guillaume Beijers
 • ISBN Book: 978-94-6236-029-7, #4 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
ca. € 30,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 23 december 2020
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Bij de strafrechtspleging in Nederland zijn veel verschillende partijen betrokken. Sommige van deze partijen werken nauw samen, terwijl andere juist tegenover elkaar staan. Dit boek probeert inzichtelijk te maken welke partijen betrokken zijn, wat hun taken zijn in de verschillende fasen van het strafproces, en hoe zij zich tot elkaar verhouden. In acht hoofdstukken worden achtereenvolgens de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de  strafrechtadvocatuur, de rechterlijke macht, het gevangeniswezen en de reclassering besproken. Behalve hun taken en onderlinge interactie, komt ook aan de orde hoe deze actoren zich voortdurend dienen aan te passen aan  ontwikkelingen in het dynamische veld van de strafrechtspleging.

Product specifications

Editorial board Maarten Bolhuis, Yvette Schoenmakers en Guillaume Beijers
ISBN Book 978-94-6236-029-7,#4 edition
Expected 23 december 2020
Number of pages 180 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom studieboeken criminologie & veiligheid
Brand Boom criminologie
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Criminologie en strafrecht
 • Miranda Boone en Chrisje Brants
Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland
 • J.V.O.R. Doekhie, T. Liefaard, R. den Bak, M. Jeltes, A. Marchena-Slot, R. Nieuw en F. van der Mooren
Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?
 • R.S.B. Kool, François Kristen, Tekla Beekhuis en W.S. de Zanger
Strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank
 • L.A. van Noorloos, L.E.M. Hamers, J. van der Ham, T. Kooijmans, A.C.M. Spapens en R. Ceulen