Actoren in de strafrechtspleging

Actoren in de strafrechtspleging
 • Editorial board: Maarten Bolhuis, Yvette Schoenmakers en Guillaume Beijers
 • ISBN Book: 978-94-6236-029-7, #4 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 34,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Bij de strafrechtspleging in Nederland zijn veel verschillende partijen betrokken. Sommige van deze partijen werken nauw samen, terwijl andere juist tegenover elkaar staan. Actoren in de strafrechtspleging probeert inzichtelijk te maken welke partijen betrokken zijn, wat hun taken zijn in de verschillende fasen van het strafproces, en hoe zij zich tot elkaar verhouden. In negen hoofdstukken worden achtereenvolgens de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de strafrechtadvocatuur, de rechterlijke macht, het gevangeniswezen, de reclassering en het slachtoffer besproken. Behalve hun taken en onderlinge interactie, komt ook aan de orde hoe deze actoren zich voortdurend dienen aan te passen aan ontwikkelingen in het dynamische veld van de strafrechtspleging. In deze vierde druk zijn de hoofdstukken geüpdatet en is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over het slachtoffer. 

De redactie bestaat uit drie Nederlandse criminologen die als docent verbonden zijn aan de bacheloropleiding Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De hoofdstukken zijn geschreven door verschillende deskundigen uit wetenschap en praktijk.

Product specifications

Editorial board Maarten Bolhuis, Yvette Schoenmakers en Guillaume Beijers
ISBN Book 978-94-6236-029-7,#4 edition
Publication date 18 november 2020
Number of pages 187 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom studieboeken criminologie & veiligheid
Brand Boom criminologie
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften
 • C. Hofman, P.A.M. Mevis en P.A.M. Verrest
Straffen voor vuurwapenbezit in Rotterdam
 • V.J.H. Mooren, P.A.M. Verrest en V.K. Boer
Opstellen over menselijkheid in het strafrecht
 • Sam van den Akker, Alrik de Haas, Ferry de Jong en Theo de Roos
Spreekt het recht tot iedereen?
 • Geerke van der Bruggen, Henk Pander Maat en Leonie van Lent
De strafzaak achter de strafbeschikking
 • L.M. Schoutsen, J.W. de Keijser, P.M. Schuyt en J.H. Crijns