Amerikaans staatsrecht

Amerikaans staatsrecht
  • Beschouwingen over de rule of law, staatsinstellingen en politiek in de Verenigde Staten van Noord-Amerika
  • Author(s): Eric Janse de Jonge
  • ISBN Book: 978-94-6290-826-0, #2 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications
€ 29,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Het regeringsstelsel van de Verenigde Staten spreekt bijna iedereen tot de verbeelding. Amerika heeft de oudste geschreven grondwet ter wereld en het regeringsstelsel functioneert in het algemeen naar behoren. Zowel in een jaar van verkiezingen (2020) als in de tussenliggende periodes is het boeiend om te zien hoe deze grote democratie bestuurd wordt vanuit Washington DC, zeker nu Donald Trump President is. In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op de werking van het Amerikaanse regeringsstelsel. Naast leerstukken en theorie worden praktijkvoorbeelden gegeven en komen actuele gebeurtenissen aan de orde. 
 
Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft de context aan van het Amerikaanse staatsrecht. Ingegaan wordt op het begrippenkader, de koloniale periode tot en met de grondwet van 1787, de voor het Amerikaans staatsrecht relevante leerstukken en het verschijnsel politieke partijen. In het tweede deel worden systematisch de bevoegdheden en de (on)macht van respectievelijk het Congres, de President en het Hooggerechtshof besproken. Naast de tekst van de grondwet worden ook ongeschreven bevoegdheden bij deze analyse betrokken. Deel drie geeft inzicht in de reikwijdte en systematiek van grondrechten. De beschouwingen worden verantwoord door verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie. 

Information about the author(s)

Eric Janse de Jonge (1957) studeerde rechten aan de Universiteit Leiden van 1977 tot 1983. Hij was van 1984 tot 1999 werkzaam bij de vakgroep staats- en bestuursrecht van de Universiteit van Tilburg en doceerde onder meer Nederlands en Anglo-Amerikaans staatsrecht. In 1993 promoveerde hij in Tilburg op een rechtsvergelijkend onderzoek naar de begrotingsbehandeling door het parlement in de Verenigde Staten, Engeland en Nederland. Daarna was hij werkzaam in diverse bestuurlijke functies in het openbaar bestuur bij gemeenten, provincie en het Rijk. Hij was onder meer lid van de Staatscommissie Parlemen-tair Stelsel (2017-2018). Thans is hij lid van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).

Product specifications

Author(s) Eric Janse de Jonge
ISBN Book 978-94-6290-826-0,#2 edition
Publication date 14 augustus 2020
Number of pages 320 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische studieboeken
Brand Boom juridisch
Subject(s) Internationaal recht
Language Dutch

Also interesting