Antilliaanse strafrechtspleging: een inleiding

Antilliaanse strafrechtspleging: een inleiding
  • Editorial board: J.M. Reijntjes en Annemarie Marchena-Slot
  • ISBN Book: 978-94-6290-261-9, #1 edition
  • Year of publication: 2016
  • Product specifications
€ 72,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.

This title is available online under an 18-month license. You will receive an email with an activation code and the URL where you can create a separate account to read the title online.

€ 50,40
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request

Full description

Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben ieder een eigen strafwetgeving, en de drie BES-eilanden (Bonaire, Saba en St. Eustatius) gezamenlijk één. Verschillen zijn er echter slechts op onderdelen. Deze vier delen van het Koninkrijk der Nederlanden hebben gezamenlijk één rechterlijke organisatie, maar ieder een eigen politiekorps en eigen reclassering. Aruba heeft bovendien een eigen openbaar ministerie. Hoe dit allemaal werkt, en samenwerkt, wordt hier voor het eerst in één boek beschreven. Het is in de eerste plaats bedoeld voor beginnende rechtenstudenten, maar biedt tevens waardevolle informatie voor ieder ander die belang stelt in de Antilliaanse strafrechtspleging.

Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de algemene beginselen (hfdst. 1 en 2), organen (hfdst. 3), (geschiedenis van) de wetgeving (hfdst. 4), opsporing (hfdst. 5 en 6), vervolging (hfdst. 7), het onderzoek ter terechtzitting en het vonnis (hfdst. 8), de rechtsmiddelen (hfdst. 9), het materiële strafrecht (hfdst. 10-12) en het sanctiestelsel (hfdst. 13).

Information about the author(s)

De auteurs zijn allen werkzaam, of werkzaam geweest, op Curaçao: Annemarie Marchena – Slot als hoofddocent strafrecht aan de University of Curaçao (UoC), Claudia Reijntjes-Wendenburg als advocaat en cassatiespecialist, en Jan Reijntjes als hoogleraar strafrecht aan de UoC.

Product specifications

Editorial board J.M. Reijntjes en Annemarie Marchena-Slot
ISBN Book 978-94-6290-261-9,#1 edition
Publication date 1 augustus 2016
Number of pages 298 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Strafrecht
Language Dutch

Also interesting

Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften
  • C. Hofman, P.A.M. Mevis en P.A.M. Verrest
Straffen voor vuurwapenbezit in Rotterdam
  • V.J.H. Mooren, P.A.M. Verrest en V.K. Boer
Opstellen over menselijkheid in het strafrecht
  • Sam van den Akker, Alrik de Haas, Ferry de Jong en Theo de Roos
Spreekt het recht tot iedereen?
  • Geerke van der Bruggen, Henk Pander Maat en Leonie van Lent
De strafzaak achter de strafbeschikking
  • L.M. Schoutsen, J.W. de Keijser, P.M. Schuyt en J.H. Crijns