Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen

Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen
 • Editorial board: Prof. mr. dr. G.W. van der Voet
 • ISBN Book: 978-94-6290-930-4, #3 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-8974-504-0, #3 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
€ 97,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 97,50
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In 1907 koos de wetgever bewust en nadrukkelijk voor een uniforme regeling van de arbeidsovereenkomst. Een regeling die tegenwoordig is terug te vinden in Boek 7.10 BW. Gezien de parlementaire geschiedenis van deze wettelijke regeling zou men denken dat er dus maar één wettelijke regeling inzake ‘het recht der arbeiders’ bestaat. Niets is echter minder waar. In de afgelopen eeuw heeft een veelheid aan bijzondere arbeidsverhoudingen een (geheel of gedeeltelijk) afwijkende regeling gekregen, terwijl de in 1907 reeds bestaande bijzondere regelingen werden gehandhaafd. Te denken valt daarbij aan:

- de ambtenaar;
- de leraar;
- de geestelijke;
- de sporter;
- de bestuurder van de nv of bv;
- de internationale werknemer;
- de zeevarende;
- de BES-werknemer;
- de uitzendkracht, de payrollwerknemer en de gedetacheerde werknemer;
- de oproepkracht;
- de oudere werknemer;
- de werknemer van een insolvente werkgever;
- de (deeltijd) huishoudelijk werker en de particuliere zorgverlener;
- de door de overheid gesubsidieerde werknemer;
- de vrijwilliger;
- de zzp’er;
- de handelsagent en de handelsvertegenwoordiger;
- en de franchisenemer.

Doel van deze bundel is allereerst de praktijkjurist een handzaam overzicht van deze regelingen te verschaffen. Daartoe heeft een flink aantal (super)specialisten op het gebied van de betreffende arbeidsverhoudingen een bijdrage aan deze bundel geleverd. In de huidige, derde druk zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt, waaronder de gevolgen van de inwerkingtreding van de WAB, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Franchisewet. Daarnaast zijn nieuwe hoofdstukken toegevoegd over de arbeidsverhouding van de oproepkracht en de franchisenemer.

Het blijft echter niet bij een beschrijving van de toepasselijke regelgeving. Per bijzondere arbeidsverhouding staat tevens de vraag centraal welke rechtvaardigingsgrond indertijd voor de betreffende (bijzondere) regeling door de wetgever is aangevoerd en in hoeverre die rechtvaardigingsgrond anno 2021 nog steeds opgaat.

Kortom: een unieke bundeling van bijzondere regelingen en een ‘must have’ voor elke arbeidsrechtjurist!

Target group

Dit boek is bestemd voor arbeidsrechtadvocaten, wetenschappers en praktijkjuristen. Daarnaast kan het boek gebruikt worden door masterstudenten arbeidsrecht.

Product specifications

Editorial board Prof. mr. dr. G.W. van der Voet
ISBN Book 978-94-6290-930-4,#3 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-504-0,#3 edition
Publication date 16 april 2021
Number of pages 908 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Bakelsinstituut
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

In betere banen
 • Auke Klijnsma, Peter Blok en Simone Lensink
Arresten arbeidsrecht
 • B. Barentsen en M.Y.H.G. Erkens
Wetgeving sociaal recht 2021/2022
 • G.J.J. Heerma van Voss
Discriminatie in arbeid
 • P.C. Vas Nunes
De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving
 • Ernst Hirsch Ballin, Teun Jaspers, André Knottnerus en Harriet Vinke