Arbeidswet- en regelgeving

Arbeidswet- en regelgeving
 • SRiSbundel
 • Author(s): De Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS)
 • ISBN Book: 978-94-6290-767-6, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 55,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Deze bundel vindt zijn grondslag in de statuten van de Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS). SRiS is opgericht op 20 juni 2003 met als doel ‘het bevorderen van de algehele rechtsorde in Suriname’. De oprichters van SRiS constateerden onder meer dat de regelgeving in Suriname niet gemakkelijk geraadpleegd kon worden en onoverzichtelijk is. SRiS heeft daarom het besluit genomen de Surinaamse regelgeving per rechtsgebied te bundelen en binnen handbereik van iedere burger te brengen.

Als eerste heeft SRiS gekozen voor de bundeling van de arbeidswet- en -regelgeving, omdat iedereen – direct of indirect – vroeg of laat in zijn leven met dit rechtsgebied te maken krijgen. 

Deze bundel bevat onder andere de volgende wet- en regelgeving:

 • Burgerlijk Wetboek
 • Arbeidswet
 • Intermediairs en arbeidsbemiddeling
 • Overige arbeidswetgeving
 • Wet Collectieve Arbeidsovereenkomsten
 • Wet Vrijheid Vakvereniging
 • Ongevallenregeling
 • Veiligheidswetgeving
 • Vreemdelingen
 • Sociale zekerheidswetten
 • Arbeidsgeschillenwet
 • Wet Arbeidsinspectie
 • Overige Arbeidsgerelateerde wetgeving
 • ILO overzicht van ratificaties van Suriname

Product specifications

Author(s) De Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS)
ISBN Book 978-94-6290-767-6,#1 edition
Publication date 26 juni 2020
Number of pages 586 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische wettenbundels
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Socialezekerheidsrecht begrepen
 • mr. H.C. Geugjes en mr. K.U.J. Hopman
Boom Basics Ontslagrecht
 • prof. mr. A.R. Houweling, mr. drs. M.C. van Koppen, mr. dr. P. Kruit en mr. A. Olsthoorn
25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR
 • mr. dr. S.F.H. Jellinghaus, mr. R.J.M. Hampsink, mr. E. Unger en mr. P.A.M. Witteveen
Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst
 • Sjef de Laat, Leopold Holtus, Ribca van Wijngaarden en Bas Westerhout