Arbeidswet en -regelgeving

Arbeidswet en -regelgeving
 • SRiSbundel
 • Author(s): De Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS)
 • ISBN Book: 978-94-6290-767-6, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
ca. € 47,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 23 juni 2020
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Deze bundel bevat onder andere de volgende wet- en regelgeving:

 1. Burgerlijk wetboek
 2. Arbeidswet (bijgewerkt)
 3. Intermediairs en arbeidsbemiddeling    
 4. Overige arbeidswetgeving
 5. Wet Collectieve Arbeidsovereenkomsten
 6. Wet Vrijheid Vakvereniging
 7. Ongevallenregeling (bijgewerkt)
 8. Veiligheidswetgeving
 9. Vreemdelingen
 10. Sociale zekerheidswetten
 11. Arbeidsgeschillenwet (bijgewerkt)
 12. Wet Arbeidsinspectie (bijgewerkt)
 13. Overige Arbeidsgerelateerde wetgeving
 14. ILO overzicht van ratificaties van Suriname

Product specifications

Author(s) De Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS)
ISBN Book 978-94-6290-767-6,#1 edition
Expected 23 juni 2020
Number of pages 750 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische wettenbundels
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Wet arbeidsmarkt in balans
 • A.R. Houweling en M.J.M.T. Keulaerds
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid
 • Prof. mr. A.R. Houweling, Mr. M.J.M.T. Keulaerds en Mr. F.M. Dekker
Boom Basics Arbeidsrecht
 • M.Y.H.G. Erkens
Arbeidsrecht in modellen
 • mr. Bob de Bruijn, mr. Koos Janssens, mr. Ilse Kersten, mr. Marlies Kruit, mr. Henriette Meerman, mr. Alex Olsthoorn, mr. Dymphy Schuurman en mr. Ingetje Wielenga
Pensioenrecht
 • M. Heemskerk