Asielrecht - Deel 1: De asielprocedure

Asielrecht - Deel 1: De asielprocedure
  • Author(s): J.H. van der Winden
  • ISBN E-Book: 978-94-6274-744-9, #1 edition
  • Year of publication: 2017
  • Product specifications
€ 48,50
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Het recht dat de Nederlandse asielprocedure regelt is erg gecompliceerd geworden. De toename van de asielinstroom in 2015 vroeg om aanpassingen, maar ook de steeds sterker wordende invloed van het Europese recht heeft tot een fijnmazig juridisch netwerk geleid. Vooral de Procedurerichtlijn is in dit verband van belang. Deze richtlijn is met ingang van 20 juli 2015 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Op 13 juli 2016 presenteerde de Commissie een pakket voorstellen om het zogeheten Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS) te hervormen. Een van de voorstellen betreft de omvorming van de Procedurerichtlijn in een Procedureverordening. Hoewel de onderhandelingen hierover nog niet zijn afgerond en er daarna enige tijd zal zijn voor het aanpassen van de nationale wetgeving, werpen deze voorstellen hun schaduw vooruit. De consequenties voor de nationale vreemdelingenwet- en regelgeving kunnen aanzienlijk zijn.

Dit boek beoogt inzicht te bieden in die ingewikkelde asielprocedure en de mogelijke veranderingen die op stapel staan. Het kan nuttig zijn voor studie en (asiel)praktijk. Materiële onderwerpen als vluchtelingschap, subsidiaire bescherming en geloofwaardigheidsbeoordeling blijven onbesproken en een basisinzicht in die concepten wordt bekend verondersteld. Het boek loopt vooruit op een nieuwe druk van het handboek Asielrecht en zal daarvan deel uitmaken.

Information about the author(s)

Jaap van der Winden (1972) is sinds 1997 werkzaam in het vreemdelingenrecht, thans als senior-jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij is auteur van verschillende publicaties op het terrein van het vreemdelingenrecht, en is onder meer redacteur van Commentaar Vw 2000.

Product specifications

Author(s) J.H. van der Winden
ISBN E-Book 978-94-6274-744-9,#1 edition
Publication date 5 oktober 2017
Number of pages 123 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Vreemdelingenrecht
Language Dutch

Also interesting

Nederlands Migratierecht
  • K.M. Zwaan, A.B. Terlouw, M.H.A. Strik, H. Oosterom - Staples, T. de Lange, Betty de Hart, C.A.F.M. Grütters, R. Fernhout, K.E. Geertsema, P.E. Minderhoud en F.T. Groenewegen
Het vreemdelingenrecht van Curaçao
  • L.J.J. Rogier en Myra Biegelaar
Crimmigratie & Recht (C&R)
  • mr. E.H.M. Druijf; mr. dr. L.A. van Noorloos; mr. A. Pahladsingh; prof. mr. P.R. Rodrigues; prof. dr. R.H.J.M. Staring; mr. J.R.K.A.M. Waasdorp; mr. M.F. Wijngaarden; prof. mr. dr. M.A.H. van der Woude