Basisboek criminologie

Basisboek criminologie
 • Author(s): E.W. Kolthoff en J.H.L.J. Janssen
 • ISBN Book: 978-94-6236-933-7, #3 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 44,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

De eerste druk van het Basisboek criminologie is door de gebruikers ontvangen als een welkome aanvulling op het Nederlandstalig aanbod. Het is inmiddels de standaard voor het bacheloronderwijs in het hbo en ook op verschillende universiteiten wordt het boek gebruikt als toegankelijke inleiding. Hoewel er voor deze doelgroep een grote hoeveelheid – met name Engelstalige – literatuur beschikbaar is, blijkt het voor docenten lastig om daar een keuze uit te maken. Veel boeken gaan voor een eerste kennismaking te diep op de stof in en ze bieden weinig mogelijkheden voor differentiatie. Ook maakt de, voornamelijk Amerikaanse, context van de Engelstalige boeken het soms moeilijk om
aansluiting te vinden bij de Nederlandse rechtspraktijk. 

Dit boek biedt een overzichtelijke inleiding in het brede domein van de criminologie, die zelfstandig kan worden gelezen. Daarbij zijn noodgedwongen keuzes gemaakt in de behandelde onderwerpen, waarbij is gestreefd naar een breed overzicht, waarin ook Nederlandse ontwikkelingen voldoende aan bod komen. Sommige onderwerpen worden niet uitvoerig behandeld, maar in dat geval wordt verwezen naar relevante aanvullende literatuur. Verschillende onderwerpen die in het boek staan beschreven, zoals de ethiek van de opsporing, kritische stromingen binnen de criminologie, onder mijning
en de principes van CPTED, ontbreken in de meeste handboeken. De auteurs gaan uitgebreid in op het gebruik van criminaliteitscijfers en geven een beknopt overzicht van gangbare onderzoeksmethoden in de criminologie.

De derde druk is geheel geactualiseerd en aangevuld met actuele onderwerpen en voorbeelden.

Target group

Behalve voor studenten biedt het boek ook aan de in de veiligheidszorg werkzame professional en de anderszins geïnteresseerde een toegankelijk overzicht van de stand van zaken in de criminologie en een handzaam naslagwerk voor het vakgebied.

Information about the author(s)

Prof. dr. Emile W. Kolthoff (1958) is hoogleraar criminologie aan de Open Universiteit en gasthoogleraar criminologie aan de Universiteit van Aruba. Als lector Onder mijning is hij verbonden aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Als politieoffi cier deed hij ruim vijftien jaar praktische ervaring op in de Nederlandse opsporingspraktijk. Hij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Veiligheid en actief in verschillende (internationale) netwerken op het vakgebied.

Prof. dr. Janine Janssen (1968) is hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de nationale politie en lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Tevens bekleedt zij de bijzondere leerstoel Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. Zij is voorzitter van de redactie van Proces. Tijdschrift voor Strafrechtspleging en redacteur van Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit en Cahiers Politiestudies.

Product specifications

Author(s) E.W. Kolthoff en J.H.L.J. Janssen
ISBN Book 978-94-6236-933-7,#3 edition
Publication date 11 augustus 2020
Number of pages 347 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom studieboeken criminologie & veiligheid
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie, Veiligheid
Language Dutch

Also interesting

Criminaliteit en veiligheid in Almere
 • Hans Moors, Linda de Veen en Lidwien van de Wijngaert
Basisboek integrale veiligheid
 • Remco Spithoven, Marco van der Land, Lianne Kleijer-Kool, Robin Christiaan van Halderen, Fred Vorenkamp, Evelien De Pauw, Juliëtte Wildenburg en Bram Nissen
'Vechten met het leven'
 • Richard Staring, Nienke Boesveldt en Mieke Kox
Buurtinformatienetwerken en lokale veiligheid
 • Wim Hardyns, Thom Snaphaan en Lieven Pauwels
De fietser op de hei
 • Peter J. van Koppen, Robert Horselenberg en Leonie M. Ebbekink