Basisboek integrale veiligheid

Basisboek integrale veiligheid
  • Editorial board: Remco Spithoven, Marco van der Land, Lianne Kleijer-Kool, Robin Christiaan van Halderen, Fred Vorenkamp, Evelien De Pauw, Juliëtte Wildenburg en Bram Nissen
  • ISBN Book: 978-94-6236-934-4, #4 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications
€ 63,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.

This title is available online under an 18-month license. You will receive an email with an activation code and the URL where you can create a separate account to read the title online.

€ 44,10
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request

Full description

Deze volledig herziene druk van Basisboek integrale veiligheid biedt een brede opstap in de wereld van integrale veiligheid. In dit boek maak je kennis met het belangrijke, dynamische werkveld van Integraal veiligheidskundigen (IVK’ers).
 
In het eerste deel van dit basisboek wordt stilgestaan bij de IVK-basics. Wat is integrale veiligheid en wat zijn de basics? Veertien IVK-alumni die in dit werkveld werkzaam zijn leggen uit wat zij doen. Daarnaast wordt stilgestaan bij risicoreductie, de impact van digitalisering, de rol van recht en ethiek en het belang van samenwerken. In het tweede deel leggen de IVK-alumni uit hoe zij in hun dagelijks werk de IVK-handelingscyclus gebruiken en komen elk van de negen IVK-competenties met actuele inzichten uit theorie en praktijk aan bod. In het derde en laatste deel worden in twaalf hoofdstukken de IVK-werkwerelden beschreven waarin studenten na hun opleiding terecht kunnen komen. 

Dit basisboek sluit aan bij de hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde die aan verschillende hogescholen in Nederland en België (Maatschappelijke Veiligheid) wordt gegeven. Daarnaast biedt het boek een naslagwerk voor professionals die al langer in dit werkveld actief zijn en voor adviseurs of onderzoekers die aan de slag gaan met aan integrale veiligheid verbonden vraagstukken.

Information about the author(s)

Remco Spithoven (hoofdredacteur) is lector Maatschappelijke Veiligheid aan Hogeschool Saxion en hoofdredacteur van Tijdschrift voor Veiligheid. Marco van der Land is hoofddocent Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool. Lianne Kleijer-Kool is hoofddocent Integrale Veiligheidskunde en onderzoeker bij  het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid aan Hogeschool Utrecht. Robin  Christiaan van Halderen was onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool en is nu als onderzoeker verbonden aan twee lectoraten van Hogeschool Saxion. Fred Vorenkamp is docent Integrale Veiligheidskunde aan de NHL Stenden Hogeschool. Evelien De Pauw is als onderzoeker en docent Maatschappelijke Veiligheid verbonden aan de Hogeschool Vives. Bram Nissen en Juliëtte Wildenburg zijn beiden docent Integrale Veiligheidskunde aan Hogeschool InHolland.

Product specifications

Editorial board Remco Spithoven, Marco van der Land, Lianne Kleijer-Kool, Robin Christiaan van Halderen, Fred Vorenkamp, Evelien De Pauw, Juliëtte Wildenburg en Bram Nissen
ISBN Book 978-94-6236-934-4,#4 edition
Publication date 15 juni 2022
Number of pages 748 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom studieboeken criminologie & veiligheid
Brand Boom criminologie
Subject(s) Veiligheid
Language Dutch

Also interesting

Basisboek geweld in de levensloop
  • Janine Janssen en Catrien Bijleveld
Geweldig of gevaarlijk?
  • Otto Adang, Bas Mali en Kim Vermeulen
Cohesie en polarisatie in de stad
  • Emile Kolthoff en Janine Janssen
Criminaliteit en veiligheid in Almere
  • Hans Moors, Linda de Veen en Lidwien van de Wijngaert
In verbinding
  • Ronald van der Wal en Otto Adang
Duurzaam leren voor goed politiewerk
  • Helen van den Berg, Natascha Blijleven-Tebbe, Thamar Hoogink en Doke Kuijer-Slobbe