Basisboek ProHIC

Basisboek ProHIC
 • Probleemgericht werken aan High Impact Crime
 • Author(s): Bram van Dijk, Paul van Soomeren, Armando Jongejan en Marian Krom
 • ISBN Book: 978-94-6236-251-2, #1 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
ca. € 32,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 3 november 2021
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit Basisboek laat zien hoe High Impact Crime (HIC) in Nederland op lokaal niveau kan worden aangepakt door politie, gemeenten en openbaar ministerie (OM) in samenwerking met burgers en instellingen/bedrijven.

‘Samen aan de slag gaan’ klinkt logisch en simpel, maar blijkt in de praktijk vaak helemaal niet zo eenvoudig. Het gaat immers om verschillende stakeholders die deels andere belangen en interesses hebben en die een andere bedrijfscultuur en organisatiestructuur kennen. Het zijn verschillen die samenwerking in de weg kunnen zitten.

De aanpak begint altijd met een goede degelijke analyse en gezamenlijke vaststelling van wat nu precies het probleem is ter plekke. Vervolgens moet worden bepaald welke maatregelen geschikt zijn om de problematiek aan te pakken. Alleen dan zal een gezamenlijke aanpak vruchten afwerpen.

Dit Basisboek geeft daarvoor oplossingsrichtingen en tips. Een aanpak die bewezen effectief is: in de afgelopen jaren zijn inbraken, berovingen en overvallen flink verminderd. We zijn dus op de goede weg. Maar die trend kan zomaar weer veranderen, en bovendien zijn de problemen op sommige plekken en in sommige buurten helemaal niet minder geworden.

Target group

De doelgroep voor het Basisboek is een vitale coalitie van de lokale driehoek – de burgemeester, politieleiding en het OM met hun ambtelijke ondersteuners en uitvoerders.

Ook instellingen en burgers uit het maatschappelijk middenveld, waarmee bij de aanpak van High Impact Crime nauw wordt samengewerkt, kunnen van het Basisboek gebruikmaken.

Het Basisboek is tevens bruikbaar studiemateriaal voor opleidingen van universiteiten, hogescholen en politie.

Product specifications

Author(s) Bram van Dijk, Paul van Soomeren, Armando Jongejan en Marian Krom
ISBN Book 978-94-6236-251-2,#1 edition
Expected 1 november 2021
Number of pages 184 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom studieboeken criminologie & veiligheid
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie
Language Dutch

Also interesting

Nooit meer dansen? De veilige stad in tijden van pandemie
 • Marieke Winkler, Jan Willem Sap en Marijke Malsch
Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit
 • Manja Abraham, Bram van Dijk, Daniel Hofstra en Toine Spapens
Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie
 • C.C.J.H. Bijleveld en V.R. van der Geest
Multivariate analyse
 • C.C.J.H. Bijleveld, J.J.F. Commandeur en C.J.W. van den Berg