Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2021-2022

Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector 2021-2022
  • Author(s): A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
  • Editorial board: P. Simons
  • ISBN Book: 978-94-6290-907-6, #1 edition
  • Year of publication: 2021
  • Product specifications
€ 95,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

In Basisboek recht in de zorg- en welzijnssector wordt het huidig geldende recht uitgelegd voor de hbo-student die zich voorbereidt om zorg- of welzijnsprofessional (sociaal werker) te worden. Beroepsprofielen zijn bepalend geweest voor wat wel of niet in deze bundel aangeboden wordt. Het boek bestaat uit vijf delen. Deze zijn zowel afzonderlijk als in samenhang te gebruiken. Naarmate de student zijn opleiding vordert, zal het pendelen tussen de verschillende delen belangrijker worden. Ieder deel is voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave. 

De indeling is als volgt: 
Deel 1: de basisstructuur van het recht en de ‘methodiek van casussen oplossen’. 
Deel 2: theorie, casuïstiek en rechtsregels geordend naar de levensfase van cliënten/patiënten: de (on)geborene, het kind/de jongere, de 
volwassene, de zelfstandig wonende oudere, de stervende en de overledene. 
Deel 3: de jeugdige die gedwongen jeugdhulp ontvangt, de gehandicapte, de verdachte, de vreemdeling, de psychiatrische patiënt, de psychogeriatrische en de verstandelijk gehandicapte cliënt die gedwongen zorg ontvangen.
Deel 4: de professional die werkt in een zorg- en welzijnsinstelling. 
Deel 5: de professional die functioneert in de cirkel van cliënt, instelling, samenleving en overheid. 

Bij Deel 2 en 3 is in ieder hoofdstuk een overzicht van de geraadpleegde rechtsbronnen en verwijzingen naar andere delen in het boek te vinden. In de hoofdstukken wordt steeds naar rechtsregels verwezen. Het boek wordt afgesloten met een uitgebreid trefwoordenregister. Met dit boek zijn studenten met diverse leerstijlen in staat om tot een beginnend beroepsbeoefenaar uit te groeien. Ook voor de professional blijft dit boek een belangrijk en verantwoord naslagwerk.

Information about the author(s)

Over de redactie

Mr. Annette Jansen (socialezekerheidsrecht)
Jurist bij LM Advocaten te Assen en Jansen Juridisch Advies te Groningen. 
Medewerker bezwaar bij Dienst Uitvoering Onderwijs.

Mr. Mirjam Kooistra-Holdermans (arbeidsrecht)
Jurist arbeid en onderwijs bij de Aeres Groep.

Mr. Ad van der Linden (familie- en jeugdrecht)
Kinderrechter Rechtbank Amsterdam. Plaatsvervangend raadsheer Den Bosch en Den Haag. 
Medewerker Universiteit Utrecht.

Mr. Peter Simons (eindredactie/gezondheidsrecht/zorg- en welzijnsinstelling/problemen samenleving)
Docent gezondheidsrecht aan het Albeda College en het Zadkine College te Rotterdam. 
Voorzitter patiëntenklachtencommissie Parnassia Groep Rijnmond te Rotterdam.

Mr. Charles Starmans (strafrecht)
Strafrechtadvocaat te Utrecht (Strafwerk Advocaten).

Mr. Hanneke Verhagen (consumentenrecht)
Hogeschooldocent recht aan de Hogeschool van Amsterdam.

Mr. Martine ten Voorde (huurrecht)
Advocaat bij Stadhouders Advocaten te Utrecht, voorzitter Vereniging van Huurrecht Advocaten, voorzitter Geschillencommissie Stedelijk Protocol Utrecht, lid Klachtencommissies Mitros en Portaal te Utrecht.

Mr. Florimond Wassenaar (vreemdelingenrecht – regulier)
Advocaat bij Inigo Advocaten te Rotterdam.

Mr. Rianne van der Weijden (kindregelingen, verzekeringen en schulden)
Hogeschooldocent recht aan de Hogeschool van Amsterdam.

Mr. Jaap van der Winden (vreemdelingenrecht – asiel)
Raadadviseur bij Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Product specifications

Author(s) A.P. van der Linden, A. Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en C.F. Wassenaar
Editorial board P. Simons
ISBN Book 978-94-6290-907-6,#1 edition
Publication date 14 juli 2021
Number of pages 806 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Gezondheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Juridische aspecten van forensische dwangzorg en (vermoedens van) huiselijk geweld
  • A.P. van der Linden, Annette Jansen, J.M. Verhagen, Martine ten Voorde, Mirjam Kooistra, R. van der Weijden, Charles Starmans, J.H. van der Winden en Florimond Wassenaar
Tot persistit!
  • Oswald Nunes