Basisboek veiligheid en economie

Basisboek veiligheid en economie
 • Bedrijfskundige beginselen voor veiligheidskundigen
 • Author(s): J.H.A.M. Bergman
 • ISBN Book: 978-94-6236-169-0, #5 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
ca. € 56,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 24 augustus 2021
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Veiligheidskundigen krijgen in uiteenlopende situaties met economie te maken. Zij moeten in verschillende situaties de kosten van veiligheid in kaart kunnen brengen en de kosten van de maatregelen kunnen berekenen. De directeur-grootaandeelhouder van een onderneming en een veiligheidskundige van een gemeente hebben op verschillende manieren te maken met economische facetten van veiligheid.

Basisboek veiligheid en economie bevat een breed scala aan bedrijfseconomische begrippen waarmee veiligheidskundigen en andere beleidsmakers in het veiligheidsdomein te maken krijgen. De begrippen worden vanuit zowel een privaat als een publiek gezichtspunt behandeld en verduidelijkt. De auteur licht deze toe aan de hand van voorbeelden die betrekking hebben op het veiligheidsdomein. Ook in de opgaven wordt gebruikgemaakt van realistische voorbeelden uit de beroepspraktijk van veiligheidskundigen.

Product specifications

Author(s) J.H.A.M. Bergman
ISBN Book 978-94-6236-169-0,#5 edition
Expected 24 augustus 2021
Number of pages 414 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom studieboeken criminologie & veiligheid
Brand Boom criminologie
Subject(s) Veiligheid
Language Dutch

Also interesting

Basisboek criminologie
 • E.W. Kolthoff en J.H.L.J. Janssen
Het turbulente politiebestel
 • Dorian Schaap en J.B. Terpstra
Sluipend gif
 • Jerôme Lam, Ronald van der Wal en Nicolien Kop
Lessen uit crises en mini-crises 2016
 • Menno van Duin en V. Wijkhuijs