Bedreigde wethouders

Bedreigde wethouders
 • Een onderzoek naar de aard en invloed van bedreigingen tegen lokale politici
 • Author(s): A.M.J. Marijnissen
 • ISBN Book: 978-94-6236-942-9, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6274-488-2, #1 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 49,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 49,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

“Bedreigingen tegen politici brengen de democratie in gevaar”.
Deze uitspraak is opgetekend in dagblad Trouw (2017) en afkomstig van de plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging. In een interview met het dagblad spreekt hij zijn zorg uit over de invloed van bedreigingen op het functioneren van de democratie in Nederland. Hij staat niet alleen in zijn zorg. Diverse beroeps- en belangenverenigingen hebben de afgelopen jaren hun zorg gedeeld over het toenemende aantal bedreigingen en de invloed daarvan op de kwaliteit van het (lokaal) openbaar bestuur. Het gaat daarbij niet alleen om strafbare gedragingen, maar ook om niet-strafbare gedragingen die als bedreigend worden ervaren.
Is deze zorg terecht? Het antwoord op die vraag wordt in dit boek verkend. Aan de hand van ervaringen van 35 (ex)wethouders wordt bekeken met welke bedreigingen zij in hun werk te maken krijgen en hoe zij persoonlijk omgaan met bedreigingen. Aan de hand van de analyse van een drietal cases wordt vervolgens gekeken of de bedreigingen in die specifieke cases ook invloed hebben gehad op het uiteindelijk genomen besluit.
Het boek biedt aanknopingspunten voor het doorontwikkelen van protocollen en instrumenten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld om politici en bestuurders te ondersteunen bij de signalering van, de omgang met en de verwerking van bedreigingen.

Information about the author(s)

Diana Marijnissen is docent bij Avans Hogeschool en als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans. Zij is op het in dit boek beschreven onderzoek gepromoveerd aan de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit.

Product specifications

Author(s) A.M.J. Marijnissen
ISBN Book 978-94-6236-942-9,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-488-2,#1 edition
Publication date 23 april 2019
Number of pages 280 Pages
Brand Boom criminologie
Subject(s) Criminologie
Language Dutch

Also interesting

De Mokumse mokermoord
 • Julie Rijnders, Lisette Dirksen, Rachel Splinters, Jochem Scheepers, Guillaume Beijers, Jasper J. van der Kemp en Peter J. van Koppen
Twee eeuwen gevangen
 • Herman Franke
Basisboek cybercriminaliteit
 • W. van der Wagen, J.J. Oerlemans en M. Weulen Kranenbarg
Vergroot transparantie vertrouwen in het toezicht?
 • Stephan Grimmelikhuijsen, Robin Bouwman en Femke de Vries
Zorg voor politiële integriteit
 • Guus Meershoek, Nanette Slagmolen en Annika Smit