Beginselen van het Curaçaose Bestuursrecht

Beginselen van het Curaçaose Bestuursrecht
  • Author(s): L.J.J. Rogier
  • ISBN Book: 978-94-6290-449-1, #2 edition
  • Year of publication: 2018
  • Product specifications
€ 34,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.

This title is available online under an 18-month license. You will receive an email with an activation code and the URL where you can create a separate account to read the title online.

€ 24,15
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request

Full description

Op 10 oktober 2010 verkreeg Curaçao de status van zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Curaçao werd daarmee verantwoordelijk voor zijn eigen wetgeving, onder meer op het gebied van bestuursrecht. Hoewel er geen verplichting bestaat tot uniforme bestuursrechtelijke wetgeving in de vier landen van het Koninkrijk, is deze wetgeving in veel opzichten vergelijkbaar. In de drie Caribische landen wordt gestreefd naar een zo veel mogelijk uniform bestuursprocesrecht. Desondanks gaan de landen in de praktijk steeds meer hun eigen weg. In 2010 nam Curaçao de Landsverordening administratieve rechtspraak over van de voormalige Nederlandse Antillen en wijzigde deze verordening sindsdien twee maal. Dit boek besteedt in hoofdzaak aandacht aan het Bestuursrecht in Curaçao en aan de Curaçaose Landsverordening administratieve rechtspraak.

In deze tweede druk zijn de aanpassingen verwerkt die sinds 2012 hebben plaatsgevonden in de Landsverordening administratieve rechtspraak van Curaçao. Daarnaast is nieuwe jurisprudentie opgenomen.

Target group

Het boek is bedoeld als inleiding voor het Caribische universitaire onderwijs in de rechtenopleiding op bachelorniveau, maar ook geschikt als eerste inleiding in het Caribisch bestuursrecht voor andere universitaire opleidingen en het hoger beroepsonderwijs.

Product specifications

Author(s) L.J.J. Rogier
ISBN Book 978-94-6290-449-1,#2 edition
Publication date 2 januari 2018
Number of pages 270 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht
Language Dutch

Also interesting

Recht doorgronden
  • Ernst Hirsch Ballin
Transparantie en openbaarheid
  • A.W.G.J. Buijze, A. Drahmann, C.J. Wolswinkel, N.N. Bontje en E.C. Pietermaat
Commentaar & Context Wet open overheid
  • Mr. B.R. Boerboom, Mr. N.N. Bontje, Mr. I. Hasker, Dr. mr. J.P. Heinrich, Mr. E.C. Pietermaat, Mr. drs. F.J.H. van Tienen en Mr. D.I. van Weerden
Publieke taken en privaatrecht
  • mr. J.C.L. de Bruijn en mr. V.A. van Waarde
Bestuursrecht 2
  • H.D. Tolsma en A.T. Marseille