Beleidsevaluatie in theorie en praktijk

Beleidsevaluatie in theorie en praktijk
 • Author(s): Peter van der Knaap, Valérie Pattyn en Dick Hanemaayer
 • ISBN Book: 978-94-6236-812-5, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 42,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Beleidsevaluatie richt zich op het beoordelen van nieuw en bestaand beleid. Het informeert beleidsmakers, bestuurders en burgers over de effecten, doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. De antwoorden op de vragen of beleid ‘werkt’, op welke manier en voor wie zijn onmisbaar voor onze kennisdemocratie. Ze maken beleidsgericht leren en het afleggen van verantwoording mogelijk. Tegelijkertijd is evalueren altijd maatwerk: hoe je evalueert hangt af van wat je evalueert.

Dit nieuwe boek biedt een beschouwende én praktische behandeling van de belangrijkste onderwerpen op het gebied van de beleidsevaluatie. Vanuit drie typen – die kernachtig kunnen worden geduid als ‘meten’, ‘luisteren’ en ‘bezoeken’ – bevat het zowel de theoretische bagage als een praktische handleiding voor het goed opzetten en uitvoeren van evaluatieonderzoek. De belangrijkste functies van het vooraf en achteraf evalueren van beleid worden beschreven, evenals beleidsmonitoring, het ontwerpen van onderzoek en methoden voor dataverzameling. Ook wettelijke kaders en kwaliteitseisen voor beleidsevaluatie komen aan de orde en de vraag wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat evaluaties benut worden. Een praktisch stappenplan beschrijft ten slotte de fasen van evaluatieonderzoek van agendering tot eindrapportage.

‘Dit boek verbreedt de gereedschapskist van evaluatoren. Dat maakt opgavegericht evalueren mogelijk: het vinden van een bij het vraagstuk en de beleidsaanpak passende vorm van evalueren.’

Prof. dr. M.A. van der Steen,
Erasmus Universiteit Rotterdam / Ned. School voor Openbaar Bestuur

“Beleidsevaluatie in theorie en praktijk is een zeer toegankelijk boek dat de belangrijkste elementen van beleidsonderzoek helder beschrijft. De bijdragen van de vele experts zijn inspirerend."

BeleidsonderzoekOnline, augustus 2020

“Een nodig en bruikbaar boek dat als leerboek en naslagwerk zeker zijn weg zal vinden. Puntsgewijs worden de functies van beleidsevaluatie gegeven, de mogelijke benaderingen ervan en de tijdstippen waarop het kan worden gedaan: vooraf in de vorm van effectstudies, tijdens de uitvoering in de vorm van monitoring en achteraf in de vorm van een ex-post evaluatie.”

Binnenlands Bestuur, juni 2020

Target group

Beleidsevaluatie in theorie en praktijk is bedoeld voor gebruik in opleidingen aan universiteiten en hogescholen, vakopleidingen maar ook voor de praktijk, waaronder rekenkamers en kenniswerkers. Praktische voorbeelden uit Nederland en Vlaanderen, beschouwende bijdragen van experts en de academische en praktische ervaring van de auteurs vormen een rijke inspiratiebron voor beleidsmakers, onderzoekers en wetenschappers.

Product specifications

Author(s) Peter van der Knaap, Valérie Pattyn en Dick Hanemaayer
ISBN Book 978-94-6236-812-5,#1 edition
Publication date 27 mei 2020
Number of pages 402 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Studieboeken bestuur en beleid
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

Samenwerken en regisseren met impact
 • John Goedee en Arnoud Entken
Ontbindend en bindend besturen van de omgeving
 • Stavros Zouridis, Eva Wolf en Feie Herkes
Lokale democratie doorgelicht
 • Julien van Ostaaijen
Groningen en de bevingen
 • Wim Derksen en Mariëlle Gebben