Beleidsonderzoek Online

Beleidsonderzoek Online
  • Editorial board: Drs. B. Dekker; Dr. J. Fledderus; Dr. J.W.M. Mevissen; Dr. V.E. Pattyn; Drs. B. De Peuter; Drs. S. van de Pol; Drs. M.J.M.P. Schroeten
  • ISSN: 2213-3550
  • Product specifications
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Beleidsondezoek Online is een open access e-journal voor en over beleidsonderzoek en beleid.
    
Beleidsonderzoek Online
biedt ruimte aan artikelen en columns over de uitkomsten van belangwekkend beleidsonderzoek, voorbeelden van benutting van beleidsonderzoek in het beleidsproces, aspecten van en ontwikkelingen in beleidsonderzoek, interessante toepassingen van en nieuwe ontwikkelingen in methoden en technieken en belangrijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten in beleid, bestuur en/of regelgeving.
    
Beleidsonderzoek Online is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).

Ga voor meer informatie naar: http://www.beleidsonderzoekonline.nl/.

Product specifications

Editorial board Drs. B. Dekker; Dr. J. Fledderus; Dr. J.W.M. Mevissen; Dr. V.E. Pattyn; Drs. B. De Peuter; Drs. S. van de Pol; Drs. M.J.M.P. Schroeten
ISSN 2213-3550
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen

Also interesting

Samenwerken en regisseren met impact
  • John Goedee en Arnoud Entken
Ontbindend en bindend besturen van de omgeving
  • Stavros Zouridis, Eva Wolf en Feie Herkes
Lokale democratie doorgelicht
  • Julien van Ostaaijen
Groningen en de bevingen
  • Wim Derksen en Mariëlle Gebben