Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw

Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw
 • Hoe het anders kan (en zou moeten)
 • Author(s): Peter van Hoesel en Max Herold
 • ISBN Book: 978-94-6236-150-8, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5931-000-1, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 26,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 26,00
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Hoe anders was de wereld enkele decennia terug voor een gemiddelde burger of een gemiddeld bedrijf. Die wereld is drastisch veranderd. Internet, individualisering, media en globalisering hebben een ander type samenleving gecreëerd, met veranderende eisen aan de overheid, het bedrijfsleven, en aan burgers zelf. Dat heeft consequenties voor de beleidsontwikkeling. Menig ambtenaar worstelt met de vraag hoe hij/zij in de huidige wereld het beroep van beleidsambtenaar goed kan uitoefenen.

Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw is bedoeld om beleidsambtenaren een steun in de rug te geven. Het biedt niet alleen een nieuw conceptueel kader voor beleidsontwikkeling, maar geeft bovendien een groot aantal concrete handvatten voor het ambachtelijke werk dat daarvoor nodig is. Daarbij wordt tevens stilgestaan bij het verantwoord omgaan met ongeschreven regels binnen de overheid, ten dienste van een open beleidsproces. Beleidsontwikkeling wordt in dit boek beschouwd als een open proces waarin ook ongebruikelijke stakeholders en gewone burgers een rol spelen, als een leerproces waarbij kennisontwikkeling hand in hand gaat met beleidsontwikkeling, als een proces dat doorgaat tijdens de uitvoering van het beleid, en als een proces dat voortdurend op zoek is naar beleidsinnovaties.

Information about the author(s)

Peter van Hoesel is emeritus-hoogleraar toegepast beleidsonderzoek bij de EUR. Op dit vakgebied heeft hij vele publicaties op zijn naam staan. Hij heeft gedurende zijn gehele loopbaan overheidsbeleid onderzocht voor alle ministeries, diverse provincies en gemeenten, vele brancheorganisaties en de EU.

Max Herold is werkzaam als organisatie-/leer- & ontwikkeladviseur bij de rijksoverheid en is gepromoveerd op de relatie tussen ongeschreven regels en open (multi-stakeholder) beleidsontwikkeling. Hij is expert in het ontwerpen en begeleiden van open beleidsprocessen en verzorgt over dat thema diverse masterclasses voor ministeries.

Product specifications

Author(s) Peter van Hoesel en Max Herold
ISBN Book 978-94-6236-150-8,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5931-000-1,#1 edition
Publication date 26 augustus 2020
Number of pages 252 Pages
Brand Boom bestuurskunde
Subject(s) Bestuurskunde algemeen
Language Dutch

Also interesting

Openbaar bestuur en media
 • Rianne Dekker, Sandra Jacobs en Iris Korthagen
Lessen uit crises en mini-crises 2019
 • Vina Wijkhuijs en Menno van Duin
Wat het uitmaakt
 • Arie de Jong