Bestuursrecht 1

Bestuursrecht 1
 • Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving
 • Editorial board: H.E. Bröring en K.J. de Graaf
 • ISBN Book: 978-94-6290-055-4, #7 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications
ca. € 61,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 16 februari 2022
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1, behandelt de beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Er is aandacht voor de verdeling van publiekrechtelijke bevoegdheden, aanspraken, rechten en plichten in de rechtsbetrekking tussen burger en openbaar bestuur, de formele en materiële normen voor de uitoefening van bestuurlijke bevoegdheden, de mogelijke aansprakelijkheid van het bestuur en het toezicht en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel, Bestuursrecht 2, behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij een studieboek voor het algemene bestuursrecht.
 
Wijzigingen ten opzichte van de vorige druk

In deze zevende druk van Bestuursrecht 1 is de belangrijkste wijziging de actualisering van de tekst. Jurisprudentie, literatuur en andere wijzigingen tot oktober 2021 zijn verwerkt. De belangrijkste wijzigingen betreffen onder meer het vertrouwensbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en de openbaarheid van bestuur.

Target group

Bestuursrecht 1 is primair gericht op universitaire studenten, maar is eveneens goed bruikbaar gebleken in het hoger beroepsonderwijs en het postacademisch onderwijs. 

Product specifications

Editorial board H.E. Bröring en K.J. de Graaf
ISBN Book 978-94-6290-055-4,#7 edition
Expected 28 januari 2022
Number of pages 784 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische studieboeken
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht
Language Dutch

Also interesting

Boom Basics Bestuursrecht
 • E.M.J. Hardy en D.W.M. Wenders
Bestuursrecht in crisistijd
 • M. van der Steen, J.E. van den Brink, J.P. Loof en J. Korzelius
Boom Basics Europees recht
 • L.J. Ankersmit, R. Repasi en M.J. van Wolferen
Uitleg van de Grondwet
 • E.M.H. Hirsch Ballin, E.J. Janse de Jonge en G. Leenknegt