Bestuursrecht 2

Bestuursrecht 2
 • Rechtsbescherming tegen de overheid
 • Editorial board: H.D. Tolsma en A.T. Marseille
 • ISBN Book: 978-94-6290-412-5, #8 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications
€ 62,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Bestuursrecht 1 (2022), behandelt de beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Dit tweede deel, Bestuursrecht 2, gaat over de rechtsbescherming tegen de overheid. Het behandelt de in de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedures van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter tegen besluiten van bestuursorganen. Daarnaast wordt ingegaan op de aanvullende rechtsbescherming die de burgerlijke rechter biedt en op klachtprocedures. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen ze een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht.

Nieuw in deze druk
In deze achtste druk van Bestuursrecht 2 zijn de ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en literatuur verwerkt tot 1 januari 2022. Belangrijk is de toenemende aandacht voor responsief bestuursrecht: meer ruimte voor maatwerk vanuit het burgerperspectief. De wijzigingen in de jurisprudentie over de toegang tot de rechter en de indringendheid van de rechterlijke toetsing houden hiermee verband. Ook actueel is de digitalisering binnen het bestuursrecht. Bestuursrecht 2 is een toegankelijk studieboek waarin naast de hoofdlijnen van dit rechtsgebied ook aandacht is voor een verdieping van meer complexere leerstukken.

Target group

Bestuursrecht 2 is primair gericht op universitaire studenten, maar is eveneens goed bruikbaar gebleken in het hoger beroepsonderwijs en het postacademisch onderwijs. Bovendien is het voor de praktijk een uitstekend naslagwerk.

Product specifications

Editorial board H.D. Tolsma en A.T. Marseille
ISBN Book 978-94-6290-412-5,#8 edition
Publication date 1 april 2022
Number of pages 536 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Juridische studieboeken
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht
Language Dutch

Also interesting

Om de lokale democratie
 • Aalt Willem Heringa, Jan Schinkelshoek en Gerrit Voerman
Recht doorgronden
 • Ernst Hirsch Ballin
Transparantie en openbaarheid
 • A.W.G.J. Buijze, A. Drahmann, C.J. Wolswinkel, N.N. Bontje en E.C. Pietermaat
Commentaar & Context Wet open overheid
 • Mr. B.R. Boerboom, Mr. N.N. Bontje, Mr. I. Hasker, Dr. mr. J.P. Heinrich, Mr. E.C. Pietermaat, Mr. drs. F.J.H. van Tienen en Mr. D.I. van Weerden