Bestuursrecht

Bestuursrecht
 • Author(s): W.M.B. Elferink en G.W. de Ruiter
 • ISBN Book: 978-94-6290-906-9, #6 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
ca. € 34,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 19 mei 2021
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Dit boek is geschreven voor de hbo-student die tijdens zijn opleiding kennismaakt met de eerste beginselen van het bestuursrecht. Het behandelt op leesbare en toegankelijke wijze alle belangrijke onderwerpen van het bestuurs(proces)recht en kenmerkt zich door een heldere opbouw. De auteurs hebben gekozen voor een praktische benadering van de stof met veel krantenartikelen, jurisprudentie en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Op deze wijze krijgt de student de stof op een leesbare en toegankelijke wijze gepresenteerd. De student kan uitgebreid oefenen aan de hand van vele kennisvragen, open vragen en meerkeuzevragen. Op deze manier ontwikkelt de student de vaardigheid om de verworven kennis toe te passen in de vele oefenopgaven. Deze kennis- en toepassingsgerichte opzet van het boek sluit aan op het competentiegerichte onderwijs binnen het hbo. In deze zesde druk zijn de meest recente ontwikkelingen in het bestuursrecht meegenomen.

Target group

Dit boek is gezien het inleidende karakter geschikt voor onder andere de propedeuse van de opleiding HBO-Rechten, voor de bestuursacademie en voor andere hbo-instellingen waarbij bestuursrecht wordt gedoceerd. Voor de praktijkjurist biedt dit boek een goed overzicht van de actualiteiten en recente ontwikkelingen op het gebied van het algemeen bestuursrecht.

Product specifications

Author(s) W.M.B. Elferink en G.W. de Ruiter
ISBN Book 978-94-6290-906-9,#6 edition
Expected 19 mei 2021
Number of pages 324 Pages
Suitable for Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Recht in je opleiding
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht
Language Dutch

Also interesting

Surinaams bestuursrecht
 • Magda R. Hoever-Venoaks en Leo J.A. Damen
Experimenten in het bestuursrecht
 • G.J. Stoepker, F.M.E. Schulmer, C.H.R. Mattheussens en C.A. Blankenstein
Europa en het algemeen bestuursrecht
 • Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht
Boom Basics Mededingingsrecht
 • M.S.E. Herz en J. Lindeboom