Bestuursrecht Deel 1

Bestuursrecht Deel 1
 • Systeem; bevoegdheid; bevoegdheidsuitoefening; handhaving
 • Editorial board: H.E. Bröring en K.J. de Graaf
 • ISBN Book: 978-94-6290-581-8, #6 edition
 • Year of publication: 2019
 • Product specifications
€ 61,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of withdrawal
 • Leading authors

Full description

Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Dit eerste deel, Bestuursrecht 1 (2019), behandelt de beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Er is aandacht voor de verdeling van publiekrechtelijke bevoegdheden, rechten en plichten binnen het openbaar bestuur, de formele en materiële normen voor de uitoefening van bestuurlijke bevoegdheden, de mogelijke aansprakelijkheid van het bestuur en het toezicht en de handhaving door dat bestuur. Het tweede deel, Bestuursrecht 2 (2019), behandelt de rechtsbescherming tegen de overheid en het bestuursprocesrecht. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen zij een studieboek voor het algemene bestuursrecht. 

Wijzigingen in de zesde druk
In deze zesde druk van Bestuursrecht 1 is de belangrijkste wijziging de actualisering van de tekst. Jurisprudentie, literatuur en andere wijzigingen tot oktober 2018 zijn verwerkt. Daarnaast is de meest in het oog springende wijziging dat het hoofdstuk over toezicht en handhaving in deze druk is aangevuld met het onderwerp gedogen, dat in de vijfde druk nog in een apart hoofdstuk werd behandeld.

Product specifications

Editorial board H.E. Bröring en K.J. de Graaf
ISBN Book 978-94-6290-581-8,#6 edition
Publication date 31 januari 2019
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht
Language Dutch

Also interesting

Boom Basics Bestuursrecht
 • E.M.J. Hardy en D.W.M. Wenders
De Staat versus Wilders
 • Afshin Ellian en Paul Cliteur
Groot onderhoud of kruimelwerk
 • Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek
Bestuursrecht
 • W.B.M. Elferink en G.W. de Ruiter