Boom Basics Arbeidsrecht

Boom Basics Arbeidsrecht
 • Author(s): M.Y.G.H. Erkens
 • Editorial board: T. Hartlief, A.W. Heringa en C.J.H. Jansen
 • ISBN Book: 978-94-6290-734-8, #12 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
ca. € 14,50
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 21 april 2020
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of withdrawal
 • Leading authors

Full description

De 12e druk van Boom Basics Arbeidsrecht gaat uit van de stand van zaken per 1 januari 2020 en bevat dus een basale weergave van het arbeidsovereenkomstenrecht en ontslagrecht zoals dat luidt na wijziging daarvan door de Wab. 

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.

Product specifications

Author(s) M.Y.G.H. Erkens
Editorial board T. Hartlief, A.W. Heringa en C.J.H. Jansen
ISBN Book 978-94-6290-734-8,#12 edition
Expected 21 april 2020
Number of pages 190 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Basics
Brand Boom juridisch
Subject(s) Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Language Dutch

Also interesting

Arbeidsrecht in modellen
 • mr. Bob de Bruijn, mr. Koos Janssens, mr. Ilse Kersten, mr. Marlies Kruit, mr. Henriette Meerman, mr. Alex Olsthoorn, mr. Dymphy Schuurman en mr. Ingetje Wielenga
Pensioenrecht
 • M. Heemskerk
Wet arbeidsmarkt in balans
 • P. Kruit en A.M. Wevers
Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
 • prof. mr. G.C. Boot, prof. mr. A.R. Houweling en mr. M.J.M.T. Keulaerds
Inleiding Nederlands sociaal recht
 • G.J.J. Heerma van Voss en B. Barentsen