Boom Basics Bestuursrecht

Boom Basics Bestuursrecht
  • Author(s): E.M.J. Hardy en D.W.M. Wenders
  • Editorial board: T. Hartlief, A.W. Heringa en C.J.H. Jansen
  • ISBN Book: 978-94-6290-926-7, #9 edition
  • ISBN E-Book: 978-90-8974-500-2, #9 edition
  • Year of publication: 2021
  • Product specifications
ca. € 15,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 2 augustus 2021
ca. € 15,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 2 augustus 2021
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Boom Basics Bestuursrecht behandelt het algemeen bestuursrecht. Sinds 1994 zijn belangrijke delen van het algemeen bestuursrecht gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Onderdelen van het algemeen bestuursrecht zijn de juridische verschijnselen, begrippen en rechtsnormen die voorheen in talrijke bijzondere wetten waren neergelegd. Het gaat met name om definities, beginselen en voorschriften voor de totstandkoming van besluiten en de rechtsbescherming tegen genomen besluiten. Boom Basics Bestuursrecht behandelt zowel het formele als het materiële algemeen bestuursrecht.

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!
 
​Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar www.boombasics.nl.

Target group

De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.

Product specifications

Author(s) E.M.J. Hardy en D.W.M. Wenders
Editorial board T. Hartlief, A.W. Heringa en C.J.H. Jansen
ISBN Book 978-94-6290-926-7,#9 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-500-2,#9 edition
Expected 2 augustus 2021
Number of pages 208 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Basics
Brand Boom juridisch
Subject(s) Staatsrecht en bestuursrecht
Language Dutch

Also interesting