Boom Basics Privacyrecht

Boom Basics Privacyrecht
  • Author(s): V.I. Laan
  • ISBN Book: 978-90-8974-488-3, #2 edition
  • ISBN Book: 978-94-6290-887-1, #2 edition
  • Year of publication: 2022
  • Product specifications
ca. € 16,50
This is an announcement
Prices are subject to change
Expected 1 mei 2023
ca. € 16,50
This is an announcement
Prices are subject to change
Expected 1 mei 2023
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Privacyrecht wordt gebruikt als overkoepelende term voor regels die op enigerlei wijze raken aan de persoonlijke levenssfeer van individuen. De basis voor deze regels is neergelegd in internationale verdragen, EU-recht en de Nederlandse Grondwet.
   
Deze Boom Basics gaat hoofdzakelijk in op een specifiek onderdeel hiervan: de regels inzake persoonsgegevensbescherming zoals zij gelden binnen Nederland op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Wetten en verdragen die specifiek relevant zijn voor het ontstaan van de AVG en UAVG worden in deel 1 genoemd. Andere privacyregels blijven buiten beschouwing, zoals op het gebied van cookies, direct marketing en de privacyregels die gelden voor politie en justitie in de uitoefening van hun taken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten en tenuitvoerlegging van straffen. Ook privacyregels uit andere sectorspecifieke wetgeving – zoals wetgeving met betrekking tot het sociaal domein, de gezondheidszorg of het onderwijs – blijven hier buiten beschouwing.
   
De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis!

Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar www.boombasics.nl.

Target group

De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.

Product specifications

Author(s) V.I. Laan
ISBN Book 978-90-8974-488-3,#2 edition
ISBN Book 978-94-6290-887-1,#2 edition
Publication date 1 december 2022
Number of pages 299 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Basics
Brand Boom juridisch
Subject(s) Algemeen
Language Dutch

Also interesting

Prota
  • J.H.A. Lokin en F. Brandsma
Integriteit in de zakelijke advocatuur
  • Jonathan E. Soeharno, Emilie van Rijckevorsel-Teeuwen en Jan Loorbach