Boom Basics Wet op het financieel toezicht

Boom Basics Wet op het financieel toezicht
  • Author(s): R.A. Stegeman
  • Editorial board: T. Hartlief, A.W. Heringa en C.J.H. Jansen
  • ISBN Book: 978-94-6290-719-5, #2 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-6094-443-7, #2 edition
  • Year of publication: 2020
  • Product specifications
€ 14,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 14,50
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

Er is ook een Engelstalige versie van dit boek beschikbaar. Meer informatie en bestellen >

In ons dagelijks bestaan zijn wij allemaal actief op de financiële markten. Wij hebben een hypotheek, een betaalrekening,verschillende verzekeringen, een pensioen en eventueel beleggingen in aandelen op de beurs. De financiële crisis van 2007 heeft aangetoond hoe belangrijk het functioneren van de financiële markten is voor onze economie. Door de crisis was het vertrouwen in de financiële sector aangetast. Dit verklaart de toegenomen aandacht van het publiek en de overheid voor het toezicht op de financiële sector. 

Aandacht van de overheid vertaalt zich veelal in regulering, wat haar beslag krijgt in wet- en regelgeving en toezicht. Voor de financiële sector betreft dat in het bijzonder de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze wet is bij de meeste juristen en rechtenstudenten relatief onbekend en daarom onbemind. Geheel onterecht, zou ik menen. Het Nederlandse recht kent geen omvangrijkere, complexere, dynamischere en daarom uitdagendere wet dan de Wft. Deze Boom Basics Wft heeft als doel de Wft op hoofdlijnen te ontsluiten voor de geïnteresseerden.

In deze Boom Basics Wft wordt de stand van zaken tot en met 1 januari 2020 beschreven.

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis! De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.

Product specifications

Author(s) R.A. Stegeman
Editorial board T. Hartlief, A.W. Heringa en C.J.H. Jansen
ISBN Book 978-94-6290-719-5,#2 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-443-7,#2 edition
Publication date 21 januari 2020
Number of pages 285 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom Basics
Brand Boom juridisch
Subject(s) Financieel recht
Language Dutch

Also interesting