Casuïstiek formeel belastingrecht

Casuïstiek formeel belastingrecht
 • Author(s): K. Bozia, M.H.W.N. Lammers, E.E. Schotte, M.B. Weijers en E. Poelmann
 • ISBN Book: 978-94-6290-925-0, #7 edition
 • Year of publication: 2021
 • Product specifications
ca. € 27,00
This is an announcement
Prices is subject to change
Expected 2 augustus 2021
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In Casuïstiek formeel belastingrecht wordt aan de hand van omvangrijk oefenmateriaal het formele belastingrecht inzichtelijk gemaakt. Het boek bevat opgaven met uitwerkingen gebaseerd op de theorie uit het studieboek Hoofdzaken formeel belastingrecht.

In dit boek komen de volgende thema’s aan bod:

 • formeel belastingrecht – algemeen;
 • wijze van heffen;
 • verplichtingen ten aanzien van de belastingheffing;
 • algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
 • vertegenwoordiging;
 • de fiscale vaststellingsovereenkomst;
 • procesrecht;
 • fraus legis;
 • fiscale bestuurlijke boete;
 • fiscaal strafrecht;
 • invordering.

Information about the author(s)

De auteurs zijn allen werkzaam in de fiscale praktijk en daarnaast verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam of aan de vakgroep belastingrecht van de Rijksuniversiteit Groningen.

Product specifications

Author(s) K. Bozia, M.H.W.N. Lammers, E.E. Schotte, M.B. Weijers en E. Poelmann
ISBN Book 978-94-6290-925-0,#7 edition
Expected 2 augustus 2021
Number of pages 168 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom fiscale casuïstiek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Belastingrecht
Language Dutch

Also interesting

Wetgeving belastingrecht 2021
 • J.P. Boer en L.J.A. Pieterse
Fiscale methodologie
 • L.J.A. Pieterse
Hoofdzaken belastingrecht
 • O.C.R. Marres, S.J. Mol - Verver en H. Vermeulen
Casuïstiek internationaal belastingrecht
 • F.P.G. Pötgens, P.A. Spijker en T.M. Vergouwen