Casuïstiek vennootschapsbelasting

Casuïstiek vennootschapsbelasting
 • Author(s): J.L. van de Streek
 • ISBN Book: 978-94-6290-785-0, #7 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications
€ 37,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Voor deze 7e druk is de aangepaste wetgeving per 1 januari 2020 volledig verwerkt. Veel opgaven zijn aangepast en deze nieuwe druk bevat een groot aantal nieuwe opgaven, waaronder over de generieke renteaftrekbeperking (ebitda), hybride mismatches (cv/bv-structuur) en de regeling voor gecontroleerde buitenlandse vennootschappen (cfc).

De vennootschapsbelasting is veruit de meest ingewikkelde belasting. In Casuïstiek vennootschapsbelasting wordt aan de hand van omvangrijk oefenmateriaal de heffing van vennootschapsbelasting inzichtelijk gemaakt bij zowel het midden- en kleinbedrijf als bij multinationals. Het oefenmateriaal heeft betrekking op de stand van de wet- en regelgeving per 1 januari 2020 en is voorzien van een uitgebreide richtlijn voor de beantwoording.

De volgende thema’s komen – verspreid over meer dan honderd opgaven – aan bod:
 • Stichtingen en verenigingen
 • Verrekenprijscorrecties, informele kapitaalstortingen en verkapte winstuitdelingen
 • Bodemloze-putleningen, deelnemerschapsleningen en onzakelijke geldleningen
 • Fiscale jaarwinstproblematiek, zoals afschrijvingen, voorzieningen en onderhanden werk
 • Verlengstukwinstregeling bij coöperaties
 • Innovatiebox
 • Winstdrainage door renteaftrek
 • Hybride mismatches, waaronder cv/bv-structuur
 • Generieke renteaftrekbeperking (ebitda)
 • Deelnemingsvrijstelling
 • Gecontroleerde buitenlandse vennootschappen (cfc)
 • Vervreemding en omzetting onvolwaardige vorderingen
 • Liquidatieverliesregeling
 • Bedrijfsfusies, aandelenfusies, juridische fusies en splitsingen
 • Fiscale eenheid
 • Samenloop van reorganisaties en de fiscale eenheid
 • Handel in verlies-bv’s

Target group

Het oefenmateriaal is ontwikkeld voor universitaire opleidingen fiscaal recht en fiscale economie. Voor hbo-opleidingen en andere fiscale beroepsopleidingen is het oefenmateriaal tevens geschikt. Vanwege de uitgebreide richtlijn voor de beantwoording leent het boek zich goed voor zelfstudie.

Information about the author(s)

Jan van de Streek is verbonden aan de Amsterdam Law School en de Amsterdam School of Economics van de Universiteit van Amsterdam. Hij verzorgt onder andere onderwijs in de vennootschapsbelasting en is co-redacteur van het onderdeel Vennootschapsbelasting van de Cursus Belastingrecht. In 2019 ontving hij de Saskia Stuivelingprijs. Hij maakte deel uit van de door de staatssecretaris van Financiën ingestelde Adviescommissie Belastingheffing van multinationals, die op 20 april 2020 het rapport ‘Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting’ opleverde.
 

Product specifications

Author(s) J.L. van de Streek
ISBN Book 978-94-6290-785-0,#7 edition
Publication date 2 september 2020
Number of pages 376 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Series Boom fiscale casuïstiek
Brand Boom juridisch
Subject(s) Belastingrecht
Language Dutch

Also interesting

Hoofdzaken formeel belastingrecht
 • E. P. Hageman, D.N.N. Jansen, R.L.H. IJzerman, I.L.S. IJzerman, M.H.W.N. Lammers, C. Maas, J. van de Merwe, M.J. Pelinck, E.E. Schotte, J.M. Sitsen en P. van der Wal
Hoofdzaken belastingrecht
 • O.C.R. Marres, S.J. Mol - Verver en H. Vermeulen
Casuïstiek internationaal belastingrecht
 • F.P.G. Pötgens, P.A. Spijker en T.M. Vergouwen
Jurisprudentie formeel belastingrecht 2020/2021
 • K. Bozia, N.H.A Gorissen, J.L.M. Gribnau, M.B.A. van Hout, M.H.W.N. Lammers, A.M.E. Nuyens, L.J.A. Pieterse en E. Poelmann
Wetgeving belastingrecht 2020
 • Prof. mr. dr. J.P. Boer en Mr. L.J.A. Pieterse
Taal en compositie
 • L.J.A. Pieterse