Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  • Author(s): Mr. dr. J.H.G. van den Broek
  • ISBN Book: 978-94-6290-610-5, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-6094-191-7, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-94-6274-453-0, #1 edition
  • Year of publication: 2019
  • Product specifications
€ 157,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 157,50
Readily available
€ 145,00
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Waterwet en de Wet natuurbescherming vervallen.

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) komt in de plaats van het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht. Het Bal geeft een opsomming van meer dan honderd milieubelastende bedrijfsactiviteiten. Per activiteit wordt aangegeven of een omgevingsvergunning nodig is en welke algemene voorschriften van toepassing zijn. Ook geldt een specifieke zorgplicht naast de algemene zorgplicht in de wet.

Het Bal bevat ook regels over activiteiten in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk, activiteiten in de Noordzee, en activiteiten rond rijkswegen, spoorwegen en luchthavens. Verder geeft het regels over natuuractiviteiten, gebiedsinrichting, cultureel erfgoed en werelderfgoed, zwemmen en baden, grondwateronttrekkingen, ontgrondingen en afval van schepen in binnenwateren.

Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten kunnen zich met deze uitgave voorbereiden op de nieuwe wet. Elk artikel is voorzien van een parlementaire toelichting, zodat meteen duidelijk is wat de wetgever heeft bedoeld.

Binnenkort verschijnen ook:
Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
- Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
- Commentaar & Context Omgevingsbesluit
- Commentaar & Context Omgevinsgwet

 

Information about the author(s)

Jan van den Broek is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag, lid van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet, die het kabinet adviseert over de stelselherziening, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability, redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, lid van de redactieraad Bouwrecht, hoofddocent Omgevingsrecht en Sustainability bij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en docent bij het Studiecentrum Rechtspleging SSR.

Product specifications

Author(s) Mr. dr. J.H.G. van den Broek
ISBN Book 978-94-6290-610-5,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-191-7,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6274-453-0,#1 edition
Publication date 25 april 2019
Number of pages 1136 Pages
Series Commentaar & Context
Brand Boom juridisch
Subject(s) Omgevingsrecht
Language Dutch

Also interesting