Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  • Author(s): Mr. dr. J.H.G. van den Broek
  • ISBN Book: 978-94-6290-614-3, #1 edition
  • Year of publication: 2019
  • Product specifications
€ 92,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Waterwet en de Wet natuurbescherming vervallen.

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat omgevingswaarden van het Rijk voor lucht-, zwemwater- en waterkwaliteit. Ook bevat het Bkl instructieregels van het Rijk, die moeten worden gevolgd bij het opstellen van een omgevingsplan of een omgevingsverordening, en instructieregels voor waterschaarste.

Aanvragers en vergunnningverleners vinden in het Bkl de regels voor het beoordelen van aanvragen om omgevingsvergunningen (beoordelingsregels), evenals de daarin op te nemen voorschriften en het wijzigen en intrekken van omgevingsvergunningen.

Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten kunnen zich met deze uitgave voorbereiden op de nieuwe wet. Elk artikel is voorzien van een parlementaire toelichting, zodat meteen duidelijk is wat de wetgever heeft bedoeld. 

Binnenkort verschijnen ook:
Commentaar & Context Omgevingsbesluit
- Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
- Commentaar & Context Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
- Commentaar & Context Omgevingswet

Information about the author(s)

Jan van den Broek bezocht is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag, lid van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet, die het kabinet adviseert over de stelselherziening, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Oost-Brabant, fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability, redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht, lid van de redactieraad Bouwrecht, hoofddocent Omgevingsrecht en Sustainability bij de Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en docent bij het Studiecentrum Rechtspleging SSR.

Product specifications

Author(s) Mr. dr. J.H.G. van den Broek
ISBN Book 978-94-6290-614-3,#1 edition
Publication date 16 september 2019
Number of pages 498 Pages
Series Commentaar & Context
Brand Boom juridisch
Subject(s) Omgevingsrecht
Language Dutch

Also interesting