Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI

Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI
 • Het gewijzigde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis van de KEI-wetgeving
 • Author(s): Mr. C.A. Alberdingk Thijm, Mr. A.G.F. Ancery, Mr. L.M. van den Berg, Mr. J.J. Dammingh, Mr. drs. F.J.P. Lock, Mr. dr. P. Sluijter, Mr. D. Visser en Mr. Y.A. Wehrmeijer
 • Editorial board: Prof. mr. J.D.A. den Tonkelaar en Mr. H.M.M. Steenberghe
 • ISBN Book: 978-94-6290-717-1, #2 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-435-2, #2 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 150,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 150,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Het boek Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI beoogt de gebruiker van Rechtsvordering-na-KEI een handreiking te bieden. Degene die het wetboek nodig heeft, kan op een nieuwe bepaling stuiten of zich afvragen of een ogenschijnlijk vertrouwde regel na KEI nog wel zo vertrouwd is. De gewijzigde en hetzij in 2017 hetzij als gevolg van de Spoedwet in werking getreden artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden becommentarieerd vanuit de parlementaire geschiedenis.

Met dit boek krijgt de gebruiker per becommentarieerd artikel de beschikking over de teksten van relevante parlementaire geschiedenis met een daarop aansluitend commentaar. In dat commentaar wordt uitleg gegeven, worden dwarsverbanden binnen de vernieuwde wetgeving gelegd, worden verschillen met het oude procesrecht geduid en wordt waar nodig ingegaan op de landelijke procesreglementen. Waar nodig vindt verwijzing naar andere bronnen dan de parlementaire geschiedenis plaats. Bij kleine (tekstuele) wijzigingen wordt met een kort commentaar volstaan. 

De auteurs hebben allen ruime ervaring in de procespraktijk.
De eindredactie is in handen van Hans Steenberghe en Hans den Tonkelaar.

Commentaar & Context Rechtsvordering na de Spoedwet-KEI maakt deel uit van de reeks Commentaar & Context.

Product specifications

Author(s) Mr. C.A. Alberdingk Thijm, Mr. A.G.F. Ancery, Mr. L.M. van den Berg, Mr. J.J. Dammingh, Mr. drs. F.J.P. Lock, Mr. dr. P. Sluijter, Mr. D. Visser en Mr. Y.A. Wehrmeijer
Editorial board Prof. mr. J.D.A. den Tonkelaar en Mr. H.M.M. Steenberghe
ISBN Book 978-94-6290-717-1,#2 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-435-2,#2 edition
Publication date 4 februari 2020
Number of pages 746 Pages
Series Commentaar & Context
Brand Boom juridisch
Subject(s) Burgerlijk (proces)recht
Language Dutch

Also interesting

Belangenrijk burgerlijk recht
 • S.D. Lindenbergh, F.M. Ruitenbeek - Bart en I. Tillema
De invloed van Europa op ons procesrecht
 • P.M.M. van der Grinten, M.M.C. van de Moosdijk, C.A.H.M. ten Dam, F.E. Vermeulen en J.W. Hoekzema
Letselschade verzekerd
 • A.J. Verheij en H. Vorsselman
LSA Revisited: Welke lessen zijn er nog te leren?
 • T. Hartlief, A. Kolder, R. Rijnhout, A.J. Verheij, M.R. Hebly, R.P. Wijne en M.L.F.F. Schröder