Commentaar & Context Wet herziening partneralimentatie

Commentaar & Context Wet herziening partneralimentatie
 • Author(s): W.M. Schrama, Bregje Dijksterhuis en N.D.S. Spalter
 • ISBN Book: 978-94-6290-733-1, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-6094-537-3, #1 edition
 • Year of publication: 2020
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 44,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 days (The Netherlands)
€ 44,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie inwerking getreden. Dit brengt voor de praktijk belangrijke veranderingen met zich mee, met name waar het de duur van de partneralimentatie betreft. Belangrijk is hierbij dat de nieuwe wet gebaseerd is op een initiatiefwetsvoorstel, dat in de loop van de parlementaire behandeling ingrijpend gewijzigd is. Bovendien is in de Tweede Kamer een belangrijk amendement ingediend, dat is overgenomen en dat naar verwachting in de rechtspraktijk van groot belang gaat zijn. Het voorgaande betekent dat er op een aantal punten open vragen liggen die door de rechterlijke macht in samenhang met de doctrine beantwoord zullen worden. Dit boek beoogt daarbij een leidraad te bieden. Het zet per wettelijke bepaling de parlementaire geschiedenis op een rij en geeft een commentaar op die bepalingen. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke vragen onbeantwoord zijn, alsmede welke antwoorden daarop gegeven kunnen worden. De bundel vangt aan met een algemene inleiding van parlementaire stukken en commentaar die niet specifiek bij een wettelijke bepaling horen, maar in breder verband relevant zijn. 

Product specifications

Author(s) W.M. Schrama, Bregje Dijksterhuis en N.D.S. Spalter
ISBN Book 978-94-6290-733-1,#1 edition
ISBN E-Book 978-94-6094-537-3,#1 edition
Publication date 24 januari 2020
Number of pages 94 Pages
Series Commentaar & Context
Brand Boom juridisch
Subject(s) Personen- en familierecht
Language Dutch

Also interesting

Alimentatie van nu
 • L.C.A. Verstappen, W.D. Kolkman, I. Visser, F. Ibili en S. Oost
Boom Basics Relatievermogensrecht
 • F.W.J.M. Schols en G.A. Tuinstra
Boom Basics Erfrecht en schenking
 • F.J.P.G. van Tijdhof - van Haare en F.W.J.M. Schols
Omgang tussen grootouders en kleinkinderen
 • Merel Jonker, Asia Sarti, Christina Jeppesen de Boer en Katinka Lünnemann