Commercieel Contractenrecht

Commercieel Contractenrecht
 • Deel één: totstandkoming en inhoud
 • Author(s): Rieme-Jan Tjittes
 • ISBN Book: 978-94-6290-789-8, #2 edition
 • ISBN E-Book: 978-94-0011-172-1, #2 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications
€ 97,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 97,50
Readily available
Request a free teacher copy for this product.
Request
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

Commercieel contractenrecht is het contractenrecht dat van toepassing is op commerciële contracten gesloten tussen professionele partijen. Dit boek is praktijkgericht. Het besteedt aandacht aan het materiele Nederlandse contractenrecht, aan veel gebruikte contractclausules, het in de commerciële praktijk belangrijke Engelse contractenrecht, processuele kwesties, vennootschapsrecht en internationaal privaatrecht. 

Target group

Het boek is geschikt voor 3e jaars bachelor- en masterstudenten. Daarnaast is het boek zeer goed bruikbaar in de praktijk. 

Information about the author(s)

Prof. mr. Rieme-Jan Tjittes is advocaat en partner Commercial Contracts bij BarentsKrans. Hij treedt vaak op als arbiter in nationale en internationale arbitrages en als ‘expert witness on Dutch law’ in internationale procedures en arbitrages. Hij is ook advocaat bij de Hoge Raad, deeltijdhoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en rechter-plaatsvervanger in de Netherlands Commercial Court. Eerder werkte hij als advocaat bij Allen & Overy LLP (Amsterdam) in de Litigation & Arbitration praktijk en als fulltime raadsheer in handelskamers van de Gerechtshoven Amsterdam en Arnhem-Leeuwarden.

Product specifications

Author(s) Rieme-Jan Tjittes
ISBN Book 978-94-6290-789-8,#2 edition
ISBN E-Book 978-94-0011-172-1,#2 edition
Publication date 17 oktober 2022
Number of pages 727 Pages
Suitable for Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Series Boom Masterreeks
Brand Boom juridisch
Subject(s) Verbintenissenrecht
Language Dutch

Also interesting

Boom Basics Verbintenissenrecht
 • A. Stortelder en L.V. van Gardingen
Verbintenissenrecht & ondernemingsrecht
 • R. Westra en G.W. de Ruiter
Contract & commentaar
 • A.H. Bourdrez en M. Brons