COVID-19 als stresstest voor het insolventierecht

COVID-19 als stresstest voor het insolventierecht
  • Author(s): Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) / Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL)
  • ISBN Book: 978-94-6290-942-7, #1 edition
  • ISBN E-Book: 978-90-8974-516-3, #1 edition
  • Year of publication: 2021
  • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 34,00
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 34,00
Readily available
  • Free shipping from € 50 for domestic orders
  • 14-day right of return
  • Leading authors

Full description

De uiteindelijke impact van COVID-19 op onze economie is nog niet te voorspellen. Mede gezien de hoge schuldniveaus van veel ondernemingen pre-COVID, zal deze impact aanzienlijk zijn. De acute, gedwongen stilstand van de economie en de stapsgewijze heropstart vormen dan ook een stresstest voor het insolventierecht.

De jaarvergadering NVRII 2020 behandelt de vraag in hoeverre het insolventierecht en aanverwante regelingen een adequaat kader bieden voor een hard geraakte economie. Hierbij wordt een onderscheid aangebracht tussen stabiliserende maatregelen enerzijds en ondersteunde maatregelen die levensvatbare bedrijven ondersteunen om weer uit het dal te komen anderzijds.

Mr. drs. J.C.A.T. Frima behandelt in haar pre-advies de Betalingsuitstelwet, mede in het licht van de door de rechterlijke macht zelf ontwikkelde kaders.

Mr. E. Schmieman werpt in zijn pre-advies een kritische blik op de wetgevingsactiviteit van de Europese Unie ten tijde van de crisis en biedt daarbij ook waardevolle inzichten in het wetgevingsproces zelf.

Mr. ir. B.P.C. van Weert analyseert de werking van de G0-C regeling, waarbij de overheid deels garant staat voor additionele bankfinanciering, en waarom deze regeling maar moeilijk tot wasdom lijkt te komen.

Prof. mr. drs. M. Haentjens analyseert in hoeverre lessen uit de financiële crisis van 2008 ook nu inspiratie kunnen bieden bij pogingen de gevolgen van COVID-19 voor de economie het hoofd te bieden.

Product specifications

Author(s) Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) / Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL)
ISBN Book 978-94-6290-942-7,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-8974-516-3,#1 edition
Publication date 22 april 2021
Number of pages 74 Pages
Series Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Brand Boom juridisch
Subject(s) Financieel recht
Language Dutch

Also interesting