Criminaliteit en veiligheid in Almere

Criminaliteit en veiligheid in Almere
 • Ontwikkelingen, perspectieven en opgaven, 2010-2030
 • Author(s): Hans Moors, Linda de Veen en Lidwien van de Wijngaert
 • ISBN Book: 978-94-6236-302-1, #1 edition
 • ISBN E-Book: 978-90-5189-971-9, #1 edition
 • Year of publication: 2022
 • Product specifications

Downloads

Table of content
€ 37,50
Product in stock
Delivery in 1 - 3 business days (The Netherlands)
Due to an especially busy period for our suppliers and postal services, your order can arrive a bit later. Our apologies for any inconvenience.
€ 37,50
Readily available
 • Free shipping from € 50 for domestic orders
 • 14-day right of return
 • Leading authors

Full description

In de zomer van 1968 viel zuidelijk Flevoland droog. De discussie over de ontwikkeling van een stad werd toen al zo’n tien jaar gevoerd. Dat die stad Almere zou gaan heten, stond in 1970 vast, hoe die stad moest gaan verrijzen nog niet. Maar de stad kwam er: op 30 november 1976 kregen de eerste bewoners de sleutel van hun woning. Een ongekend snelle groei volgde – een voor Nederland uniek new town-experiment.

Toen Almere in 1984 een zelfstandige gemeente werd, woonden er 40.297 mensen. Tien jaar later werd de grens van 100.000 inwoners overschreden. Eind 2008 telde de stad ruim 184.000 geregistreerde bewoners en per 1 maart 2022 staat de teller op 218.260 inwoners. De verwachting is dat Almere in 2030 ongeveer 255.000 inwoners heeft. Dat is weliswaar minder dan de 350.000 inwoners die het CBS tien jaar geleden nog voorspelde, maar desondanks gaat het over een groei van 18% de komende jaren: een veel steilere groeicurve dan andere Nederlandse steden.

Deze groei en ontwikkeling hebben invloed op de omvang en aard van de criminaliteit. Dat vraagt om adequate en tijdige inzet op het organiseren van veiligheid: een forse opgave voor de gemeente, de politie, het openbaar ministerie en hun samenwerkingspartners op het gebied van wonen, zorg, onderwijs en welzijn. Dat ziet ook de gemeente Almere, die daarom in 2008-2009 onderzoek liet doen naar de ontwikkeling van criminaliteit en (on)veiligheid van 1984 tot in 2030. Dit boek is de actualisatie van én het vervolg op dat onderzoek.

Dit boek brengt de ontwikkeling van criminaliteit en (on)veiligheid sinds 2010 in kaart. Het beschrijft de ontwikkeling hiervan in samenhang met stedelijke en sociale ontwikkelingen en het gevoerde veiligheidsbeleid. Daarnaast biedt het boek inzicht in de kenmerken van de toekomstige ontwikkelingen. Het verkent – opnieuw – het criminaliteitsbeeld tot 2030 en werpt licht op de beleidsmatige opgaven waarmee de gemeente Almere aan de slag moet om het veiligheidsniveau in de stad beheersbaar te kunnen houden.

Dankzij de combinatie van retrospectieve en prospectieve criminografie en beleidsanalyse levert dit boek een substantiële en actuele bijdrage aan de kennis over criminaliteit en veiligheid in een bijzondere Nederlandse stad.

Target group

Dit boek is bedoeld voor wetenschappers, bestuurders en, in het bijzonder, mensen die veiligheidsbeleid in de praktijk brengen: zowel in het gemeentehuis als daarbuiten.

Product specifications

Author(s) Hans Moors, Linda de Veen en Lidwien van de Wijngaert
ISBN Book 978-94-6236-302-1,#1 edition
ISBN E-Book 978-90-5189-971-9,#1 edition
Publication date 27 juni 2022
Number of pages 219 Pages
Brand Boom criminologie
Subject(s) Veiligheid
Language Dutch

Also interesting

Basisboek geweld in de levensloop
 • Janine Janssen en Catrien Bijleveld
Geweldig of gevaarlijk?
 • Otto Adang, Bas Mali en Kim Vermeulen
Cohesie en polarisatie in de stad
 • Emile Kolthoff en Janine Janssen
Basisboek integrale veiligheid
 • Remco Spithoven, Marco van der Land, Lianne Kleijer-Kool, Robin Christiaan van Halderen, Fred Vorenkamp, Evelien De Pauw, Juliëtte Wildenburg en Bram Nissen
In verbinding
 • Ronald van der Wal en Otto Adang
ProHIC Book of Basics
 • Bram van Dijk, Paul van Soomeren, Armando Jongejan, and Marian Krom